گزارش پنجمين نشست علمي تخصصي | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

پنجمين نشست علمي- تخصصي با موضوع"تحولات اخیر منطقه عربي و راهبرد جمهوری اسلامی ایران با رویکرد امنیت ملی" به عنوان يكي از نشست هاي تخصصي همايش "جايگاه و نقش دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني" در تاريخ 92/11/29در دانشكده امنيت ملي دانشگاه عالي دفاع ملي با حضور پژوهشگران و اساتيد گروه مطالعات راهبردی برگزار شد. در این نشست سير تحول جهان اسلام و نشانه‌‌هاي آن تا انقلاب‌هاي اخير منطقه مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اتكاء اين نوع انقلاب‌ها به باور تغيير در بستر زمان پرداخته شد. اين نشست كه در راستاي مطالعات گروهي دانشجويان دانشكده امنيت برگزار شده بود علاوه بر دستيابي به راهبرد مناسب در حوزه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران، به درك مشترك جايگاه جهان اسلام در جهان آينده توجه كرده است. در ادامه جلسه جناب آقاي دكتر قدير نظامي‌پور با اشاره به جغرافياي موضوع مورد مطالعه، سرعت بالاي تحولات در منطقه و حوزه‌هاي دگرگون دائمي محيط و شرايط بي‌ثبات آن منطقه را با نوعي غافلگيري راهبردي معرفي كردند. ايشان مطالعه ياد شده را به عنوان يكي از آثار محتوايي‌محور مناسب جهت حضور در همايش دانستند.

گزارش پنجمين نشست علمي تخصصي

49