گزارش چهارمين نشست علمي - تخصصي | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

چهارمين نشست علمي– تخصصي با موضوع" گذر از قدرت متداني به قدرت متعالي "از سلسله نشست‌هاي تخصصي دومين همايش"جايگاه و نقش دنياي اسلام در تحول هندسه قدرت جهاني" روز پنجشنبه مورخه 92/11/24 در دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم با تلاش پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و همکاری مرکز همکاری¬های علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با حضور جمعی از اساتید دانشگاهی و حوزوی برگزار شد. در اين نشست ابتدا جناب آقای دکتر علیرضا صدرا استاد دانشگاه تهران به بیان دیدگاه حضرت امام(ره) در رابطه با ورود حکمت به حوزه حکومت پرداختند و در ادامه با استشهاد از خواجه نصیر طوسی هندسه را به هندسه حسی و عقلی تقسیم نمودند و اظهار داشتند که هندسه عقلی ما را به جوهری که تغییر ایجاد می¬کند می¬رساند و فایده آن طریق رسیدن به حقیقت و رشد عمل صالح است. ایشان استفاده از ظرفیت¬های قدرت متعالی را با استناد بر قرآن کریم به پیروزی عده¬ای قلیل در برابر عده‌ای کثیر دانستند. ايشان با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تحلیل¬های مختلف از آن به ارایه و تحلیل فوکو و نقش برجسته عنصر معنویت در انقلاب اسلامی ایران را نزدیک به تبیین قدرت متعالی دانست و ضمن اشاره به دکترین¬های رقیب، موفقيت انقلاب اسلامی ایران را منبعث از بسط قدرت نرم و بُعد متعالی قدرت معرفي نمودند. دکتر علیرضا صدرا در بخش دوم بحث عملی خود به معنای قدرت اشاره کردند و با بیان چگونگی فهم¬ ما از قدرت متعالی، راهکار عبور از قدرت متدانی به قدرت متعالی را تقوا، نظم، عدم افراط و تفریط بیان کردند. ایشان مهم‌ترین چالش قدرت متعالی در جهان امروز را تفرقه و عدم بهره¬برداری از ظرفیت¬های قدرت متعالی دانست. در ادامه این نشست حجت¬الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک¬زایی دانشیار دانشگاه باقرالعلوم(ع) و رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به ضرورت بحث از قدرت متعالی به گستره و قلمرو این موضوع در ابعاد مختلف فلسفی، فقهی، اخلاقی و... اشاره کردند و در ادامه به بیان شاخص¬های قدرت متعالی و متدانی از منظر انسان¬شناسی پرداختند. رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به نظریه دو فطرت حضرت امام(ره) از کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل، به تبیین فطرت مخموره به عنوان فطرتی الهی و منتج به عنصر عقل و فطرت مقابل آن را فطرت محجوبه منتج به عنصر جهل پرداختند ایشان قوه عاقله که غایت آن قرب الهی است و به منبع الهی و امکانات مادی تعلق دارد، تأمین¬کننده قدرت متعالی انسان دانست و در برابر آن هفت الگوی متدانی را با صفات و ویژگی‌های خاص آن تبیین نمودند. ایشان در جمع¬بندی مباحث خود با اشاره به گفتمان پهلویسم و کمالیسم در منطقه خاورمیانه ابتکار حضرت امام(ره) را سبب فرو ریختن این گفتمان‌ها و تمامی تلاش¬های امپریالیسم در منطقه دانستند.

گزارش چهارمين نشست علمي - تخصصي

49