یک کارشناس روابط بین الملل مطرح کرد : انقلاب اسلامی طلایه دار اسلام ناب در "هندسه جدید جهانی" | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

یک کارشناس روابط بین الملل مطرح کرد
انقلاب اسلامی طلایه دار اسلام ناب در "هندسه جدید جهانی"
یک کارشناس روابط بین الملل گفت: الگوی انقلاب اسلامی ایران که به عنوان عصاره‌ای از بیداری اسلامی در 100 سال اخیر محسوب می‌شود طلایه دار اسلام ناب در هندسه جدید جهانی است.
محمد ستوده در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، اظهار کرد: در مقطع بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ما شاهد ورود به مرحله جدیدی از بیداری اسلامی در میان کشورهای اسلامی و به ویژه خاورمیانه هستیم و به نظر می‌رسد امروز بیداری اسلامی حرکت شتابانی به خود گرفته است.
وی افزود: این مسئله با فروپاشی شوروی در سال 1991 و ضرورت ساختار مجدد قدرت در سطح جهانی اهمیت مضاعف یافت و از همین رو در سطح هندسه قدرت در جهان، هم دربازسازی و هم در شکل دهی به نظم جدید، جایگاه جهان اسلام در آن قابل توجه است.
کارشناس روابط بین الملل گفت: در ایجاد این ساختارجدید به نظر می‌رسد تلاش مضاعف از سوی قدرت‌های بزرگ آغاز شد تا روند رو به تزاید بیداری اسلامی شکل بگیرد و افزایش نقش دین و جنبش‌های اسلامی و جهان اسلام در این قطب بندی‌های جدید جهانی قرار گرفته نشود.
ستوده با تاکید بر اینکه درحال حاضر شاهد دوره گذار برای ترسیم جدید قدرت در سطح جهان و منطقه هستیم، خاطرنشان کرد: این هندسه جدید با انقلاب اسلامی آغاز شد، آنچه در شرایط جدید و در انقلاب‌های خاورمیانه شاهد هستیم نه تنها ناظر بر طراحی جدید قدرت توسط نیروهای اثرگذار در درون کشورهای اسلامی بوده، بلکه شاهد رقابت پایدار میان نیروهای درون منطقه و بیرون منطقه نیز هستیم.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نقش موثری در شکل گیری و جهت دهی به ساختارهای قدرت در سطح منطقه ایفا میکند و این رویارویی قدرت میان بلوک اسلامی و غیرآن می‌تواند مخاطبان فراگیر و تعیین کننده داشته باشد.
کارشناس روابط بین الملل گفت: الگوی انقلاب اسلامی ایران که به عنوان عصاره‌ای از بیداری اسلامی در 100 سال اخیر محسوب می‌شود، به عنوان حرکت اسلامی و جهش مردمی در تقابل با قدرت‌های جهانی بوده و این الگو را ایران اسلامی به عنوان مردم سالاری دینی توانسته است برای جهان اسلام مطرح کند، قطعا توجه نیروهای وفادار به این الگو می‌تواند در شکل دادن نظم جدید قدرت جهانی و تحول قدرت جهانی بسیار تعیین کننده باشد.
ستوده تاکید کرد: در مسیر تحول قدرت جهانی با بهره گیری از ظرفیت جهان اسلام باید هرچه بیشتر الگوی صدور انقلاب اسلامی را تبیین کرد تا کژتابی‌هایی که توسط قدرت‌های جهانی در این رابطه صورت می‌گیرد، مرتفع شود.
وی انقلاب اسلامی را طلایه دار اسلام ناب در هندسه جدید جهانی عنوان کرد و افزود: قدرت‌های جهانی در تلاش هستند تا ارزش های انقلاب را به حاشیه ببرند، از همین رو امروز باید برای تحول قدرت جهانی در این هندسه جدید این ارزش‌ها را به متن آورد تا از استفاده ابزاری قدرت‌های جهانی از آن جلوگیری شود.
کارشناس روابط بین الملل تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در واقع شاهد چرخش قدرت در سطح جهانی هستیم و قدرت‌ها در جنگی فراگیر در تلاش هستند تا فرهنگ غرب را به عنوان فرهنگ هژمون غالب کنند در حالی که این فرهنگ نمی‌تواند پاسخگوی نیاز ما باشد.
ستوده گفت: انقلاب اسلامی به مفهوم واقعی دربردارنده پاسخ‌های بنیادین به بحران‌های فکری در تمام مسائل جهانی بوده و از همین رو انقلاب اسلامی را می‌توان موثر و تعیین کننده در تحولات جهان اسلام توصیف کرد.

یک کارشناس روابط بین الملل مطرح کرد : انقلاب اسلامی طلایه دار اسلام ناب در "هندسه جدید جهانی"

49