یک کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد : ترویج اسلام ناب محکم ترین گام در تحول قدرت جهانی با محوریت اسلام | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

یک کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد
ترویج اسلام ناب محکم ترین گام در تحول قدرت جهانی با محوریت اسلام
یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: ترویج و گسترش اسلام ناب محکم ترین گام در مسیر هندسه جدید جهانی با محوریت اسلام است و بر همین مبنا مهم ترین دستاورد این همایش می تواند اقدامات و فعالیت ها در مسیر معرفی چهره حقیقی اسلام باشد.
عماد نجار در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، اظهار کرد: سالیان سال دنیای استکبار و امپریالیسم توانسته بود نقش خفقان و سرکوب واقعی بر ملت های جهان را به اجرا درآورد و به نمایش بگذاردو این مسئله تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.
وی افزود: پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 یک نمونه و الگو از پیروزی ملت ها در برابر استکبار بود که در برابر دیدگان تمام جهان به نمایش گذاشته شد، الگویی اسلامی با رهبریت امام راحل که سایه استکبار را از سر ملت ایران درآن زمان و دیگر ملت ها در تاریخ برداشت.
انقلاباسلامی الگوی بیداری برای ملل اسلامی
کارشناس مسائل خاورمیانه با بیان اینکه الگوی انقلاب اسلامی بر پایه اسلام بوده، تاکید کرد: این الگو بر پایه اسلامی و با تاکید بر روشهای اخلاق مدارانه به حکومتداری تشکیل شد که بر همین مبنا توانست بدون هیچ سلاحی بر روی طاغوت و دیکتاتوری آن زمان تاثیر گذاشته و با خواست ملت ایران، پیروزی برای جهان اسلام به ارمغان آورد.
نجار تصریح کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دیگر کشورهای اسلامی در این مسیر قدم گذاشته و برای مثال در فلسطین که برخی سران سازش کار با خودفروشی خود به استکبار سبب شده بود که فلسطین در حال از بین رفتن باشد، با الگوگیری از انقلاب اسلامی نجات یافت.
وی اظهارکرد: در لبنان و مصر نیز تحرکاتی دیده می شد که امام راحل در فرمایشات خود فرموده بودند مراقب خیزش و بیداری باشید که اگر نباشید سه دهه به تاخیر می افتد.
کارشناس مسائل خاورمیانه عنوان کرد:در نهایت با بررسی این موارد به این نتیجه می رسیم که الگوی اسلامی انقلاب ما توانست تاثیرگذاری قابل توجهی بر دیگر ملل اسلامی داشته باشد که نتیجه آن بهار عربی و بیداری اسلامی است.
بیداری اسلامی با هدایت نخبگان جوامع اسلامی
نجار گفت:اگر نگاهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشته باشیم در می یابیم که انقلاب از دانشگاه ها و مراکز آموزشی آغاز شد و جوانان نیز در ان نقش عظیم و انکارناپذیر داشتند. دانشگاهیان و نخبگان جوامع اسلامی در دیگر خیزش های منطقه ای نیز راهبراصلی جریان و این حرکت بوده اند و دانشجویان با هدایت و الگوبرداری از آئین اسلامی می توانند در مسیر این تحولات نقش عمده در تحول قدرت جهانی ایفا کنند.
وی با تاکید براینکه در چند دهه اخیر غرب چهره ای به شدت نامناسب از اسلام در جهان به تصویر کشیده است، عنوان کرد: یکی از اقدامات مخالفان و دشمنان اسلام، ساخت گروههای تکفیری بوده که سعی دارد در صحنه بین المللی از اسلامی تصویری خشن و جنگ طلب ترسیم کند.
ترویج اسلام ناب محکم ترین گام در تحول قدرت جهانی با محوریت اسلام
کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: با چنین اقداماتی از سوی دشمنان جهان اسلام، نقش فرهنگی و عظیم جبهه دانشگاهیان و نخبگان جوامع اسلامی بیشتر مشخص و قابل لمس بوده که نباید از پرداختن به آن غفلت کرد.
نجار یکی از راهکارهای اصلی در مسیر تحول قدرت جهانی را شناساندن و معرفی چهره واقعی اسلام توصیف کرد و افزود: برگزاری چنین همایش هایی نظیر همایش بین‌المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی سبب حضور علما اسلامی شده که باید در این مسیر به یک راهکار برای معرفی چهره حقیقی اسلام برسند.
وی تصریح کرد: ترویج و گسترش اسلام ناب محکم ترین گام در مسیر هندسه جدید جهانی با محوریت اسلام است و بر همین مبنا مهم ترین دستاورد این همایش می تواند اقدامات و فعالیت ها در مسیر معرفی چهره حقیقی اسلام باشد.

یک کارشناس مسائل خاورمیانه تاکید کرد : ترویج اسلام ناب محکم ترین گام در تحول قدرت جهانی با محوریت اسلام

49