یک کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح کرد: سهم عظیم نخبگان جوامع اسلامی در تعییرهندسه قدرت جهانی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

یک کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح کرد:
سهم عظیم نخبگان جوامع اسلامی در تعییرهندسه قدرت جهانی
یک کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: در هندسه جدید جهانی و تحول قدرت در سطح جهان، دانشگاهیان و نخبگان جهان اسلام رسالتی مهم و خطیر داشته که نباید از آن غافل شوند.
داوود احمدزاده در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی همایش بین‌المللی "نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی"، اظهار کرد: جهان در حوزه نظام بین‌الملل، بعد از جنگ جهانی دوم به دو قطب شرق و غرب تقسیم شد و تمام امورات تحت تاثیر این دو ابرقدرت جهانی قرار گرفت تا حدی که تا آن زمان هیچ کشوری بدون هماهنگی با این دو قطب قدرت اثرگذاری به ویژه در منطقه خاورمیانه را نداشت.
وی افزود: انقلاب اسلامی و فروپاشی رژیم پهلوی نقطه عطفی در تحولات منطقه بود که موجب ایجاد امواج بیداریاز سال 1970 در کل منطقه شد و انقلاب ها و تحولات متعددی را رقم زد.
این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به شروع انقلاب‌ها از جهان عرب گفت: ابتدای شروع این انقلاب‌ها و تحولات در جهان عرب بود که از تونس آغاز و به دیگر کشورها منتقل و در نتیجه خاورمیانه عرب را در برگرفت.
سرمنشا تحولات منطقه الگوگیری از انقلاب اسلامی است
احمدزاده تصریح کرد: امروز با نگاهی به تحولات منطقه و بیداری‌های اسلامی به طور مشخص شاخص‌های انقلاب اسلامی را در آنها از شعارها تا نمادها و خواسته هایشان می‌بینیم که نشان می‌دهد سرمنشا این تحولات الگوگیری از انقلاب اسلامی بوده است.
وی با اشاره به ضعف در مدیریت برخی از این انقلاب‌ها گفت: برای مثال در کشور مصر با وجود حرکت‌های بزرگ و انقلابی، ضعف در مدیریت سبب انفعال مردمی شد که وضعیت امروز مصر و برخی کشورها را با آشفتگی روبرو کرده است و تنها علت آن برآورده نشده خواسته انقلابیون است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به اقتدار و تثبیت ادبیات انقلاب اسلامی تاکید کرد: انقلاب اسلامی با وجود تحمل فشارها با تکیه بر ابعاد معنوی و الهی همچنان مسلط و مقتدر است و به رغم فشار و همجه‌های دشمنان همچنان اثرگذاری خود را در منطقه دارد اما آنچه مسلم است اینکه باید گفتمان امام و رهبری را پیرامون تحول قدرت‌های جهانی ترویج و تبیین کرد.
رسالت خطیر دانشگاه و حوزه در هندسه جدید جهانی
وی با تاکید بر نقش دانشگاهیان و نخبگان در تغییر هندسه قدرت جهانی، گفت: در هندسه جدید جهانی و تحول قدرت در سطح بین المللی، دانشگاهیان و نخبگان جهان اسلام رسالتی مهم و خطیر دارند که نباید از آن غافل شوند و بر همین اساس باید با نگاه آسیب شناسانه به مسئله نگاه شود و چالش نقاط ضعف برای مرتفع ساختن آن بررسی شود.
احمدزاده عنوان کرد: پس از نگاه آسیب شناسانه و بررسی چالش‌ها از سوینخبگان جوامع اسلامی باید تحول قدرت جهانی و هندسه جدید در سطح جامعه تبیین شده و به مسئله مقاومت، در تئوری پردازی‌های هندسه جدید جهانی توجه شود.
به گفته وی در سطح نخبگان و دانشگاهیان مسئله کار کارشناسی و تحقیقاتی برای بررسی چالش‌ها و آسیب‌ها مورد غفلت واقع شده است.
این کارشناس مسائل خاورمیانه برگزاری همایش بین‌المللی نقش دنیای اسلام درهندسه قدرت جهانی را اتفاقی مبارک در مسیر پیشبرد اهداف بیداری اسلامی توصیف کرد.

یک کارشناس مسائل خاورمیانه مطرح کرد: سهم عظیم نخبگان جوامع اسلامی در تعییرهندسه قدرت جهانی

49