18 دانشگاه ايراني در جمع دانشگاه هاي برتر دنيا | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام خبر انتشار رتبه بندي جهاني تايمز سال 2018، گفت: امسال 18 دانشگاه كشور در جمع دانشگاه هاي برتر تايمز قرار گرفتند كه دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با حضور در اين رتبه بندي براي اولين بار، در صدر دانشگاه هاي كشور قرار گرفت.
به گزارش ايسنا، دكتر محمدجواد دهقاني، سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (
ISC) گفت: پايگاه رتبه بندي تايمز يكي از معتبرترين نظام هاي رتبه بندي بين المللي است كه دانشگاه هاي برتر دنيا را هر ساله مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار مي دهد. اين پايگاه فهرست جهاني دانشگاه هاي برتر سال 2018 ميلادي را منتشر كرد.

هقاني گفت: نتايج رتبه بندي سال 2018-2017 ميلادي تايمز نشان از حضور 6 دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، تبريز، گيلان، اصفهان، الزهرا و بيرجند براي اولين بار در فهرست جهاني تايمز را دارد كه در اين بين دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با اولين حضور خود در رتبه بندي تايمز، به عنوان برترين دانشگاه كشور معرفي شد.

وي افزود: دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل با كسب رتبه در بازه 350-301، در جايگاه دوم دانشگاه هاي برتر كشور اسلامي قرار گرفت. اين دانشگاه با عملكردي بي نظير در شاخص استنادات كه با وزن 30 درصد مهمترين شاخص و معيار رتبه بندي تايمز به حساب مي آيد، نمره 99.1 را كسب كرده است.

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل ضمن كسب رتبه نخست آسيا در شاخص تاثير استنادي، توانست به همراه دانشگاه آكسفورد رتبه 14 جهان را نيز كسب كند.

سرپرست ISC ادامه داد: دانشگاه هاي صنعتي اميركبير، علم و صنعت ايران، صنعتي اصفهان، صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، صنعتي شريف، تبريز، تهران و علوم پزشكي تهران همگي با كسب رتبه در بازه 800-601 بعد از دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل در رده دوم دانشگاه هاي برتر كشور قرار گرفتند. دانشگاه هاي مشهد، گيلان، اصفهان، شهيد بهشتي، شيراز، دانشگاه هاي الزهرا، بيرجند، يزد و زنجان نيز از ديگر دانشگاه هاي كشور در رتبه بندي تايمز بوده اند. جدول زير رتبه سال 2018 دانشگاه هاي كشور را نمايش مي دهد.

دانشگاه هاي ايران در رتبه بندي سال 2017-2018 پايگاه رتبه بندي تايمز

دانشگاه

رتبه

دانشگاه

رتبه

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

350-301

دانشگاه مشهد

1000-801

دانشگاه صنعتي اميركبير

800-601

دانشگاه گيلان

1000-801

دانشگاه علم و صنعت ايران

800-601

دانشگاه اصفهان

1000-801

دانشگاه صنعتي اصفهان

800-601

دانشگاه شهيد بهشتي

1000-801

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

800-601

دانشگاه شيراز

1000-801

دانشگاه صنعتي شريف

800-601

دانشگاه الزهرا

+1001

دانشگاه تبريز

800-601

دانشگاه بيرجند

+1001

دانشگاه تهران

800-601

دانشگاه يزد

+1001

دانشگاه علوم پزشكي تهران

800-601

دانشگاه زنجان

+1001

دهقاني افزود: ايران ضمن حضوري قدرتمند در سال 2018، هر ساله به تعداد دانشگاه هاي خود در رتبه بندي تايمز افزوده است. در سال 2012 تنها دانشگاه صنعتي شريف به عنوان نماينده ايران در رتبه بندي دانشگاه هاي برتر تايمز معرفي شد و اكنون ايران توانسته است تعداد دانشگاه هاي خود را در رتبه بندي تايمز به 18 دانشگاه ارتقاء بخشد.

وي اظهار كرد: ايران با داشتن 18 دانشگاه برتر در فهرست جهاني تايمز توانسته است بعد از كشور تركيه با 22 دانشگاه، رتبه دوم منطقه را به لحاظ تعداد دانشگاه هاي برتر از آن خود كند. اين در حالي است كه از كشور آل سعود تنها 5 دانشگاه توانسته است در اين فهرست حضور پيدا كنند. همچنين پاكستان در فهرست سال 2018 تايمز داراي 10 دانشگاه و مالزي و مصر نيز داراي 9 دانشگاه هستند.
دهقاني گفت: پايگاه رتبه بندي تايمز يكي از نظام هاي معتبر بين المللي است كه از سال 2004 مراكز آموزش عالي را در سراسر جهان مورد ارزيابي و رتبه بندي قرار داده است. اين رتبه بندي از 13 شاخص به شرح جدول زير در قالب 5 معيار كلي آموزش با وزن 30 درصد، پژوهش با وزن 30 درصد، استنادات با وزن 30 درصد، وجهه بين المللي با وزن 7.5 درصد و ارتباط با صنعت با وزن 2.5 درصد بهره گرفته است.

 

 

وزن معيار

معيار

شاخص

وزن شاخص

30

آموزش

بررسي شهرت: آموزش

15٪

نسبت مدرك دكتري به تعداد اعضاي هيأت علمي

6٪

نسبت تعداد كل دانشجويان كارشناسي به اعضاي هيأت علمي

4.5٪

نسبت مدرك دكتري به كارشناسي ارائه شده توسط مؤسسه

2.25٪

درآمد مؤسسه نسبت به تعـداد اعضاي هيأت علمي

2.25٪

30

پژوهش

بررسي شهرت: پژوهش

18٪

درآمد پژوهش

6٪

تعداد مقالات منتشر شده به ازاي اعضاي هيأت علمي

6٪

30

استنادات

تأثير- ميانگين تعداد استنادها به ازاي مقالات منتشر شده

30

2.5

درآمد صنعتي

درآمد پژوهشي حاصل از صنعت (به ازاي اعضاي هيأت علمي)

2.5

7.5

وجهه
بين المللي

نسبت اعضاي هيأت علمي بين المللي به بومي

2.5

نسبت دانشجويان بين المللي به بومي

2.5

سهم مقالات منتشرشده مشترك با نويسندگان همكار بين المللي

2.5

محاسبات رتبه بندي تايمز در سال 2018 نيز توسط شركت خدمات حرفه اي پرايس واتر هاوس كوپرز (PWC) انجام شده است. محاسبات شاخص ها و نمرات توسط 3 منبع اطلاعاتي «داده هاي ارسالي از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كه به صورت خود اظهاري جمع آوري مي شوند»، «داده هاي حاصل از نظرسنجي شهرت توسط متخصصين آموزش عالي» و «اطلاعات توليدات علمي مؤسسات آموزش عالي نمايه شده در پايگاه استنادي اسكوپوس» صورت گرفته است.

سرپرست ISC گفت: تايمز براي بررسي اطلاعات پژوهشي دانشگاه ها، با استفاده از پايگاه استنادي اسكوپوس كه به عنوان يكي از بزرگترين پايگاه هاي داده در جهان شناخته مي شود، توليدات پنج ساله 2016-2012 و استنادات دوره 6 ساله 2017-2012 تمام دانشگاه ها را مورد بررسي قرار داده است. تايمز در سال 2018 تعداد دانشگاه هاي تحت پوشش خود را از 981 در سال گذشته به 1102 در سال 2018 ارتقاء بخشيده است.

دهقاني افزود: اين اولين بار است كه در رتبه بندي تايمز دو دانشگاه آكسفورد و كمبريج از انگلستان توانستند رتبه اول و دوم جدول جهاني را كسب كنند. موسسه فناوري كاليفرنيا نيز كه از سال 2012 تا 2016 رتبه نخست جهان را در اختيار خود داشت، به رتبه 3 جدول تنزل يافت. يكي از دلايل رشد رتبه دانشگاه كمبريج عملكرد بهتر آن در شاخص هاي مربوط به درآمد پژوهشي و كيفيت پژوهشي است.
اروپا همچنين نيمي از 200 رتبه برتر جهاني را در اختيار خود دارد كه انگلستان، هلند و آلمان عملكرد بهتري نسبت به ديگر كشورها داشته اند. در مقابل 40 درصد دانشگاه هاي آمريكا در جمع 200 دانشگاه برتر جهاني تايمز همگي دچار افت رتبه شده اند.

آمريكا با داشتن 157 دانشگاه رتبه نخست جهان را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در اختيار خود دارد. انگلستان با 93 دانشگاه و ژاپن نيز با 89 دانشگاه رتبه دوم و سوم دنيا را كسب كرده اند. ايران نيز با داشتن 18 دانشگاه همچون سال گذشته رتبه 17 جهاني را به لحاظ تعداد دانشگاه در تايمز كسب كرده است. در جدول زير رتبه جهاني ايران به لحاظ تعداد دانشگاه به صورت سالانه نمايش داده شده است.

رتبه جهاني كشور ايران به لحاظ تعداد دانشگاه برتر در رتبه بندي تايمز

سال رتبه بندي

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

رتبه ايران

17

17

23

28

32

33

32

در آسيا نيز دانشگاه ملي سنگاپور با 2 پله رشد، رتبه 22 جهان و اول آسيا را كسب كرده است. دو دانشگاه پكينگ و دانشگاه تسينگوآ از چين نيز به ترتيب با رشد رتبه 2 پله اي و 5 پله اي، رتبه 27 و 30 جهاني و دوم و سوم آسيا را كسب كرده اند.
بر اساس اعلام پايگاه استنادي علوم جهان اسلام، ژاپن با 89 دانشگاه رتبه اول آسيا، چين با 63 دانشگاه رتبه دوم آسيا و هند با 42 دانشگاه رتبه سوم آسيا را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر به خود اختصاص داده اند.

18 دانشگاه ايراني در جمع دانشگاه هاي برتر دنيا

49