اقتصاد مقاومتی در گفتمان ولایت فقیه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

-  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 30 بهمن سال 1392  ادامه مطلب

اقتصاد مقاومتی در گفتمان ولایت فقیه

49