برگزاری پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

1- پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از ساعـت 16:00 تا 18:00 مورخه یکشنبه 26/05/93 با حضور استادان محترم کمیته مذکور در محل دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار گردید.در این جلسه پس از تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، دبیر اجرایی همایش دکتر احمد سلمانی توضیحاتی پیرامون اقدامات انجام شده در مورد نهایی شدن لوگو، پوستر و بروشور همایش مطرح و نمونه ای به حضور اساتید محترم ارائه گردید.

2- احکام کلیه استادان محترم کمیته علمی با سازماندهی زیر به آنان تقدیم گردید.
الف: مسئول کمیته علمی محور یکم با عنوان: تبیین اقتصاد مقاومتی(مبانی و تجربیات):جناب آقای دکتر احمد شعبانی از دانشگاه امام صادق (علیه اسلام)
استادان همکاران ایشان در این محور:
• دکتر میر سعید مهاجرانی
• دکتراحمد گل محمدی از دانشگاه علامه طباطبائی
• دکتر مرتضی عزتی از دانشگاه تربیت مدرس

ب: مسئول کمیته علمی محور دوم با عنوان : نقش و جایگاه فرهنگ و رسانه در پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی :جناب آقای دکتر محمد رحیم عیوضی از دانشگاه امام خمینی (رحمت الله علیه)
استادان همکاران ایشان در این محور:
• حضرت حجت الاسلام ¬ والمسلمین دکتر سید رضا حسینی از مرکز مطالعات راهبردی سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی
• جناب آقای دکترسید جمال فرج الله زاده از دانشگاه آزاد اسلامی
• جناب آقای مهندس علیرضا مختاری از مرکز تحقیقات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ج: مسئول کمیته علمی محور سوم با عنوان : الزامات راهبردی نهادی ، زیرساختی و برنامه ای در پیاده سازی و اجرای
اقتصاد مقاومتی: جناب آقای دکتر ناصر پور صادق از دانشگاه عالی دفاع ملی
استادان همکار ایشان در این محور:
• جناب آقای دکتر مسعود غنی زاده
• جناب آقای دکتر فرشید مظفری خامنه
• جناب آقای دکتر نبی الله دهقان
• جناب آقای دکتر وحید شقاقی از کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
• جناب آقای دکتر حمیدرضا ملک محمدی از سازمان بازرسی کل کشور

د: مسئول کمیته علمی محور چهارم(الف) با عنوان :نقش و تاثیر تکانه ها (رویدادها، تغییرات، مخاطرات و تهدیدات) درتحقق اقتصاد مقاومتی-جناب آقای دکتر سید مسعود هاشمیان اصفهانی از وزارت نفت(معاونت پژوهش و فناوری)
استادان همکار ایشان در این محور:
• پژوهشگاه صنعت نفت
• موسسه مطالعات بین المللی انرژی
• جناب آقای دکتر سید عباس جعفری از وزارت نیرو
• جناب آقای محمد پیرعلی از وزارت نیرو

هـ : مسئول کمیته علمی محور چهارم(ب) با عنوان: نقش و تاثیر تکانه ها (رویدادها، تغییرات، مخاطرات و تهدیدات) درتحقق اقتصاد مقاومتی- جناب آقای دکتر منصور انبیاء از وزارت صنعت، معدن و تجارت
استادان همکار ایشان در این محور:
• جناب آقای دکتر احمد تشکینی از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
• جناب آقای داود فیاضی از معاونت اقتصادی دبیرخانه شورایعالی امنیت ملّی
• جناب آقای دکتر بابک افقهی
• جناب آقای سید امیر سیاح

و- مسئول کمیته علمی محور پنجم با عنوان: نقش اقتصاد عـدالت محـور، مردم پایه، دانـش بنیـان و رقابتی در مقاوم سازی اقتصاد - جناب آقای دکتر محمود تولایی از سازمان بسیج مستضعفین
استادان همکار ایشان در این محور:
• جناب آقای دکتر حسن کاظمی و جناب آقای محمد جواد تیموری از وزارت جهاد کشاورزی
• سرکار خانم دکتر فرزانه انصاری و جناب آقای مهندس منصور فرزانه ازسازمان ملّی استاندارد ایران
• بنیاد ملّی نخبگان

ز- مسئول کمیته علمی محور ششم با عنوان : تبیین نقش بخش دفـاع و نیروهای مسـلح جمـهوری اسـلامی ایـران در بسترسازی مولفه¬ دانش بنیانی اقتصاد مقاومتی- جناب آقای دکتر حمید رضا فرتوک زاده از دانشگاه مالک اشتر
استادان همکار ایشان در این محور:
• جناب آقای دکترسید اصغر جعفری
• جناب آقای دکتر دره شیری
• جناب آقای دکتر حسین دری نوگورانی
• جناب آقای اسماعیل عاشوری

ح: مسئول کمیته علمی محور هفتم با عنوان : آسیب شناسی ناسازگاری های جاری اقتصاد ملی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی - جناب آقای دکترداریوش مبصر از وزارت امور اقتصاد و دارایی
استادان همکار ایشان در این محور:
• جناب آقای دکتر غلامحسین فیروزفر از کمیسیون علمی ¬ راهبردی چشم انداز مجمع تشخیص مصلحت نظام
• جناب آقای دکتر وحید شقاقی از دانشگاه علوم اقتصادی و مرکز پژوهش مطالعات راهبردی توسعه
• جناب آقای مهندس محمد حسن معادی رودسری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
• جناب آقای حسین بازمحمدی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3- دبیر محترم علمی همایش جناب آقای دکتر سیف مواردی را به شرح زیر بیان فرمودند:
1-3- اساتید محترم شرح وظایف کمیته های علمی همایش را به شرح زیر مد نظر قرار دهند.

هر کمیته علمی کلیه وظایف مرتبط با محور مورد نظر را به شرح زیر عهده دارخواهد بود :
1-1-3-استفاده از امکانات و پتانسیل های سازمان های مشارکت کننده ، برای پیشبرد اهداف محور مورد نظر.
2-1-3-پیگیری برگزاری نشست های علمی در موضوعات مربوطه محور ، در سازمان های همکار قبل از اجرای همایش و استفاده از نتایج آنها در نشست های همایش.
3-1-3- شناسایی اساتید و پژوهشگران مستعد برای دادن سفارش مقاله در محور مربوطه و اعلام اسامی و نشانی آنها به دبیرخانه همایش برای بستن قرارداد .
4-1-3- پیگیری از نویسندگان مقالات سفارشی مربوطه و گرفتن مقاله از آنها.
5-1-3- شناسایی اساتید و پژوهشگران مستعد برای انجام مصاحبه علمی در محور مربوطه و اعلام اسامی و نشانی آنها به دبیرخانه همایش برای انجام مصاحبه.
6-1-3- شناسایی سازمان ها و مراکز علمی غیر مشارکت کننده در همایش برای جلب همکاری آنها .
7-1-3- مشارکت در جلسات کمیته علمی همایش برای ارزیابی چکیده مقالات رسیده به دبیرخانه همایش و انعکاس نکات مهم و لازم به نویسندگان جهت لحاظ کردن در مقالات از طریق دبیرخانه همایش .
8-1-3- تحویل گرفتن مقالات محور مربوطه و ارزیابی آن مقالات و انتخاب مقالات برتر برای ارائه و یا چاپ .
9-1-3- برنامه ریزی برای برگزاری نشست های تخصصی در روز همایش و مشخص کردن مسئولین و اعضای نشست ها و اعلام به دبیرخانه و نیز انجام هماهنگی برای اجرای نشست ها.
10-1-3-نظارت علمی برکیفیت اجرای نشست های مربوطه و ارائه گزارش نتایج نشست ها به دبیرخانه همایش.
2-3- اساتید محترم کمیته علمی نسبت به معرفی اساتیدی که علاقه مند به مصاحبه در مورد اقتصاد مقاومتی هستند اقدام و مراتب را به دبیر خانه همایش اعلام تادر این زمینه پیگیری و نتیایج در کتاب گفتگوی علمی همایش چاپ شود.
3-3- برای تمرکز در اهداف همایش توصیه هایی به صورت مبسوط توسط اساتید محترم مطرح تا به نام اساتید در سایت همایش قرار گیرد و مخاطبان از دیدگاههای اساتید مطلع گردند.
4-3- در مورد اخذ مقالات سفارشی از اساتید و محققین محترم با عقد قرار داد توسط دبیر خانه همایش اقدام خواهد شد.
5-3- فرم ارزیابی مقالات بین اساتید محترم توزیع شده است، نظرات اصلاحی و تکمیلی را برای استفاده از این فرم در جلسات کمیته علمی بیان فرمایید.

4- استادان ارجمند : جناب آقای دکتر احمد شعبانی، جناب آقای دکتر تولایی، جناب آقای دکتر شقاقی، جناب آقای دکتر جعفری، جناب آقای دکتر ناصر پور صادق، جناب آقای مهندس معادی رودسری، جناب آقای تیموری، جناب آقای پیر علی، جناب آقای دکتر مهاجرانی، جناب آقای دکتر عیوضی، جناب آقای دکتر تشکینی، جناب آقای دکتر مبصر و جناب آقای دکتر فرتوک زاده نظراتشان را در مورد فرم ارزیابی مقالات ارائه شده مطرح نمودند

برگزاری پنجمین جلسه کمیته علمی همایش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

49