سومین جلسه کميته علمي «همايش ملي پياده سازي واجراي سياست¬هاي کلي اقتصاد مقاومتي» برگزار شد | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

دانشگاه عالی دفاع ملی با عنایت به منویات و مطالبات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اهداف سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در نظر دارد همایش ملی با عنوان " تبيين نقشه راه پياده سازي واجراي سياست¬هاي کلي اقتصاد مقاومتي " با مشارکت دانشگاه ها و سایر ارکان حاکمیت نظام ، در سال جاری برگزار نماید .
در همین راستا سومین جلسه کمیته علمی این همایش با حضور جناب آقای دکتر سیف به عنوان دبیر علمی همایش و نمایندگانی از سایر دانشگاه ها ، وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و مراکز تحقیقاتی کشور در محل دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار گردید.
این جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید در ساعت 1630 روز یکشنبه مورخه 15/04/93 آغاز گردید و پس از آن دکتر سلمانی دبیر اجرایی همایش ، ضمن آرزوی قبولی طاعات در ماه ضیافت الهی و تشکر از حاضرین ، نسخه سومی از اهداف ، محورها و زیر محورهای همایش تهیه شده ، که پس از اعمال نظر در جلسه شورای سیاستگذاری همایش ، در حال حاضر نسخه چهارم با زحمات ویژه دبیر محترم علمی همایش ویرایش گردیده که نظرات کمیته علمی و شورای سیاستگذاری همایش در آن گنجانده شده است .
وی خاطر نشان کرد که نسخه نهایی در اقدام بعدی ، با جمع بندی نظرات نمایندگان دستگاههای اجرایی و مراکز عامی کشور در این جلسه و جلسه شورای سیاستگذاری که در هفته آینده برگزار خواهد شد ، مشخص و در سایت همایش قرار داده می شود تا تمام فرهیختگان بتوانند در جریان کار قرار گیرند و ما نیز کار را با جدیت به پیش ببریم.
دکتر سیف دبیر علمی همایش ضمن تقدیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین اعلام داشت :
ما نظرات مطرح شده در جلسه قبلی این کمیته را روی نسخه دوم اعمال و پس از آن نسخه سوم از اهداف ، محورها و زیر محورهای همایش را تهیه نموده و پس از مطرح شدن این نسخه در شورای عالی سیاستگذاری همایش نسخه چهارم جهت بحث و بررسی بیشتر در حال حاضر در اختیار اعضای این جلسه گذارده شده است .
وی ضمن معرفی کلیه اعضاء شورای سیاستگذاری همایش ، اعلام نمود در جلسه شورای مذکور روی عنوان همایش و اهداف، دقیقا بررسی شد و نظرات جلسه مذکور با نظرات این جلسه تلفیق و همراستایی انجام شد و در نهایت کار با 6 هدف و 7 محور جمع بندی شده که تمامی نظرات در آن اعمال گردیده است.
قابل ذکر است در ابتدای این جلسه اهداف ، محورها و زیر محورهای همایش به تمامی حاضرین در جلسه اعلام شده بود که اهداف و محورهای اعلام شده به شرح ذیل می باشد
اهداف همایش:
• گفتمان سازی ، نهادینه کردن و تبیین مولفه های پویای فرهنگی موثر در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی
• تبیین الزامات راهبردی نهادی ، زیر ساختی و برنامه ای مقاوم سازی اقتصاد ملی
• تبیین نقش و تاثیر تکانه ها (رویداد ها ، تغییرات ، مخاطرات و تهدیدات) در تحقق اقتصاد مقاومتی
• تبیین نقش اقتصاد مردم پایه ، دانش بنیان و رقابتی در مقاوم سازی اقتصاد
• تبیین نقش نیرو های مسلح در بستر سازی مولفه های دانش بنیانی و عدالت محوری اقتصاد مقاومتی
• تبیین ناسازگاری های جاری اقتصاد ملی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
محورهای همایش:
1- اقتصاد مقاومتی در منابع اسلامی ، اسناد بالا دستی نظام و تجربیات جهانی
2- نقش و جایگاه فرهنگ در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی
3- الزامات راهبردی نهادی ، زیر ساختی و برنامه ای در پیاده سازی واجرای اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران
4- نقش و تاثیر تکانه ها (رویداد ها ، تغییرات ، مخاطرات و تهدیدات) در تحقق اقتصاد مقاومتی
5- نقش اقتصاد مردم پایه ، دانش بنیان و رقابتی در مقاوم سازی اقتصاد
6- تبیین نقش نیرو های مسلح در بستر سازی مولفه های دانش بنیانی و عدالت محوری اقتصاد مقاومتی
7- آسیب شناسی ناسازگاری های جاری اقتصاد ملی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

در ادامه این جلسه اساتید و نمایندگان اعزامی دستگاه ها و سازمان ها نقطه نظرات خود را در خصوص اهداف ، محورها و زیر محورهای همایش مطرح نمودند .

سومین جلسه کميته علمي «همايش ملي پياده سازي واجراي سياست¬هاي کلي اقتصاد مقاومتي» برگزار شد

49