فرمت مقالات همایش استحکام ساخت درونی نظام | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

لطفا مقالات خود را مطابق با فرمت ارائه شده در فایل پیوست ارائه فرمایید.

 

(توجه: در صورت عدم نمایش فایل پیوست جهت دانلود، لطفا از مرورگر دیگری استفاده نمایید)

 

فرمت مقالات همایش استحکام ساخت درونی نظام

حامیان همایش

49