اصول اخلاقی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اصول اخلاقی:

·       

استفاده از مقالات، کتاب­ها، سایت­ها و هرگونه مطلبی باید بر اساس اصل امانتداری مفهومی و ادبی و با ذکر کامل منبع باشد.

·       

نویسنده مسئول، ملزم به رعایت حق همکاران و اساتید در ارائه مقاله است.

·       

مقاله به هیچ نشریه دیگر داخلی یا خارجی ارائه نشده باشد.

·       

کلیه اصول اخلاقی و اسلامی و منافع ملی باید محترم شمرده شده و رعایت شود.

 

اصول اخلاقی

49