شرایط و ضوابط | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 

 شرایط وضوابط انتشارمقاله:

·       

همسویی با اهداف فصلنامه

·       

دارا بودن جنبه­های علمی­پژوهشی

·       

حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش نویسنده باشد

 

 

 

شرایط و ضوابط

49