اعضای هیئت تحریریه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

فصلنامه علمی پژوهشی امنیت ملی

صاحب امتياز: دانشكده امنيت ملي دانشگاه عالی دفاع ملی

مدير مسئول : حسین سلیمی           استادیار و عضو هيئت علمي دانشگاه عالي دفاع ملي               

سردبير: حسين عصاريان‌نژاد           دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه عالي دفاع ملي

مدیر اجرایی : عباسعلی جباری ثانی

اعضای هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا):

ابراهيم حسن بيگي

محمدحسن حبيبيان

حمیدرضا حاتمی

علي اصغر زارعي

حسن شیرازی

اصغر صالح­اصفهانی

حسين عصاريان­ ن‍‍ژاد

غلامرضا گودرزی

استاد و عضو هيئت علمي دانشگاه عالي دفاع ملي استادیار دانشكده علوم و فنون فارابي

دانشیار دانشگاه امام حسین (علیه السلام)

استادیار و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

دانشيار امنیت ملی دانشگاه عالي دفاع ملي

دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه عالي دفاع ملي

دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه عالي دفاع ملي

دانشیار دانشگاه امام صادق (علیه السلام(

 

نشاني: تهران، ضلع شمالي بزرگراه شهيد بابايي، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالي دفاع ملي

تلفن: 27353337    دورنگار: 27353535

آدرس پست الکترونیکی:  info@sndu.ac.ir

 

اعضای هیئت تحریریه

49