شرایط و ضوابط | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

شرایط و ضوابط

 

 

 

شرایط وضوابط انتشارمقاله:

·        

همسویی با اهداف فصلنامه

·        

دارا بودن جنبه های علمی پژوهشی

·        

حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش نویسنده باشد

 

 

 

49