شرایط و ضوابط | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 

 

 

شرایط وضوابط انتشارمقاله:

·        

همسویی با اهداف فصلنامه

·        

دارا بودن جنبه های علمی پژوهشی

·        

حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش نویسنده باشد

 

 

 

شرایط و ضوابط

49