اعضای هیئت تحریریه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

فصلنامة مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی

                                                   صاحب امتياز: دانشگاه عالي دفاع ملي

مدير مسئول: امیر حیات مقدم                                   سردبير: دکتر ناصر پورصادق

اعضای هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا) :

1-      دکتر ابراهیم متقی

2-      دکتر ابراهیم حسن بیگی

3-      دکتر محمدحسن صادقی مقدم

4-      دکتر حسین عصاریان‌نژاد

5-      دکتر الله مراد سیف

6-      دکتر حسن شیرازی

7-      دکتر سعید تائب


 

 

 

 

 

نشاني: تهران، ضلع شمالي بزرگراه شهيد بابايي، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالي دفاع ملي

تلفن: 27353364    دورنگار: 22953612

آدرس پست الکترونیکی:  Pmram@sndu.ac.ir

 

اعضای هیئت تحریریه

49