اعضای هیئت تحریریه | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

فصلنامة مطالعات دفاعي‌ـ‌ استراتژيك

                                                   صاحب امتياز: دانشگاه عالي دفاع ملي

مدير مسئول: سیدمحمودرضا شمس دولت آبادی                                                            سردبير: محمد رحيم عيوضي

اعضای هيئت تحريريه (به ترتيب حروف الفبا) :

سيد مهدی الوانی                                (استاد مديريت دانشگاه علامه طباطبائی)

 محمد حسين باقري افشردي           (دانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه عالي دفاع ملي)

ابراهیم حسن بیگی                             (استاد مديريت راهبردي دانشگاه عالی دفاع ملی)

ارسطو توحيدي                                   (دانشيار دفاع ملي دانشگاه عالي دفاع ملي)

محمدباقر حشمت زاده                       (دانشیار جامعه شناسي دانشگاه شهید بهشتی)

محمدرضا حمیدی زاده                      (استاد مديريت دانشگاه شهید بهشتی)

علی رضائیان                                       (استاد مديريت دانشگاه امام صادق (عليه‌السلام))

سیامک ره پیک                                  (استاد حقوق دانشگاه حقوق و علوم قضايي)

محمد حسن صادقی مقدم                 (استاد حقوق جزا دانشگاه تهران)

ناصر ميرسپاسي                                 (استاد مديريت دانشگاه آزاد اسلامي)

 

 

 

نشاني: تهران، ضلع شمالي بزرگراه شهيد بابايي، بعد از اتوبان هنگام، دانشگاه عالي دفاع ملي

تلفن: 27353337    دورنگار: 27353535

آدرس پست الکترونیکی:  info@sndu.ac.ir

 

اعضای هیئت تحریریه

49