شرایط وضوابط انتشارمقاله | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

 

شرایط وضوابط انتشارمقاله:

·        

همسویی با اهداف فصلنامه

·        

دارا بودن جنبه­های علمی­پژوهشی

·        

حاصل مطالعه، تجربه و پژوهش نویسنده باشد

 

 

 

شرایط وضوابط انتشارمقاله

49