ارتباط با ما | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 

ایمیل دفتر کرسی های نظریه پردازی :

 

 

                Nazarieh@sndu.ac.ir

 

دقت شود، این ایمیل فقط مختص مکاتبات با دفتر کرسی های نظریه پردازی می باشد. 

 

ارتباط با ما

49