اخبار

دلایل شکستِ اوپک در کاهش تولید و عرضه نفت به بازار

دلایل شکستِ اوپک در کاهش تولید و عرضه نفت به بازار

راهبرد نفوذ خزنده روسیه در اوپک به عنوان یک همراه و عدمِ همراهی در جدیدترین تلاشِ اوپک برای جلوگیری از زیانِ بیش‌تر اعضاء نشان می‌دهد که قدرتِ انحصاری اوپک در بازار نفت بیش از آنکه از افزایشِ قدرت آمریکا در تولید و استخراجِ نفت شیل شکست بخورد، از راهبرد دودوزه‌بازی و تکروی‌هایِ اعضای آن یا هم‌پیمانانِ غیرِ عضو ضربه می‌خورد

ادامه مطلب