تحلیل های راهبردی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

لیبی میدانِ رقابتِ قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای لیبی اکنون به میدانِ رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ایِ تبدیل شده است. تعدّد کانون‌های قدرت و بازیگرانِ داخلیِ بحران لیبی، تعددِ منافع در حوزۀ کشورهای همسایه و در محیطِ بین‌الملل وضعیتِ پیچیده‌ای را برای این کشور رقم زده است   هرچند که رسانه‌هایِ...
توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.» S-400 روسیه؛ عاملِ شکاف در ناتو   انتشار خبرِ تحویل بخشی از سامانۀ...
توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.»   بازگشت رژیم صهیونیستی به عصر حجر با یک حساب سرانگشتی رژیم...
  توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.»   اوجِ فساد جنسی، خشونت و مصرفِ مواد مخدر در اخلاقی‌ترین...
توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.»   ترور فرماندهان حشد الشعبی؛ طرحِ مشترک جدیدِ بعثی – آمریکایی...
توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.»   ائتلاف سعودی در آستانۀ فروپاشی؛ تقلایِ امارات برای فرار از یمن...
توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.» تابستان داغِ تل‌آویو؛ چرا فلاشه‌ها شورش کردند؟ یک اتیوپیایی برای اینکه...
توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.»   ریاض و ابوظبی رؤیای رژیم صهیونیستی را برآورده می‌کنند؟  ...
توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.»   یک تیر و دو نشانِ عبدالمهدی در پروندۀ حشد‌الشعبی حشدالشعبی باقی...
توضیح: «گزارشات و تحلیل­های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل­های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه­ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی­باشد.»   امارات مجبور به عقب نشینی از ائتلاف عربی شده است امارات پس از...

صفحه

تحلیل های راهبردی

49