مدرسه حکمرانی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

نوزدهمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی آب» برگزار شد   مطابق با برنامۀ نشست‌های مدرسۀ حکمرانی در سال 1398، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. در همین راستا نوزدهمین نشست تخصصی این مدرسه، در روز سه شنبه 1 مرداد ماه 1398 با عنوان «حکمرانی آب» با ارائۀ ...
اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش ملی حکمرانی برگزار شد   اولین جلسۀ کمیتۀ علمی همایش ملی حکمرانی روز سه‌شنبه (31 اردیبهشت 1398) با موضوع «بحث و بررسی محورها و اهداف همایش» و با حضور اساتید محترم و شورای مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی برگزار گردید. در این جلسه، دکتر مهدی غضنفری، رئیس مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی، ضمن...
 اولین دورۀ آموزش حکمرانان توسط مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی برگزار شد   اولین دورۀ آموزش تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «ارتقاء مهارت‌های حکمرانی ویژۀ استانداران کشور» روز دوشنبه (29 بهمن 1397) با حضور 18 نفر از استانداران سراسر کشور و با همکاری معاونت سیاسی - امنیتی وزارت کشور برگزار گردید. دوره­...
پنل تخصصی «ضرورت و اهمیت آموزش حکمرانی» در دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی برگزار گردید   مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با هدف اصلی معرفی خود به جامعۀ نخبگان سیاسی و علمی اقدام به برگزاری پنل تخصصی «ضرورت و اهمیت آموزش حکمرانی» نمود. پنل مذکور با طرح این سؤال که «آیا حکمرانی آموختنی است؟» با حضور دکتر...
 هفتمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی پژوهش» برگزار شد   مطابق برنامۀ نشست‌های مدرسۀ حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. ششمین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ 15 بهمن‌ماه 1397 با عنوان «حکمرانی پژوهش» با ارائۀ دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری...
ششمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی دانش» برگزار شد   مطابق برنامۀ نشست‌های مدرسۀ حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. ششمین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ 1 بهمن‌ماه 1397 با عنوان «حکمرانی دانش» با ارائۀ دکتر مهران کشتکار، عضو گروه علمی...
پنجمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی آموزشی» برگزار شد   مطابق برنامۀ نشست‌های مدرسۀ حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. پنجمین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ 24 دی‌ماه 1397 با عنوان «حکمرانی آموزش» با ارائۀ دکتر صادق تراب‌زاده، پژوهشگر...
 چهارمین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی اقتصادی» برگزار شد   مطابق برنامۀ نشست‌های مدرسۀ حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. چهارمین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ 3 دی‌ماه 1397 با عنوان «حکمرانی اقتصادی» با ارائۀ دکتر مهدی غضنفری،...
 سومین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «حکمرانی در نهج‌البلاغه» برگزار شد   مطابق برنامۀ نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. سومین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ 19 آذرماه 1397 با موضوع «حکمرانی در نهج‌البلاغه» با ارائۀ دکتر سعید...
  دومین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «چیستی حکمرانی» برگزار شد   مطابق برنامۀ نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. دومین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ 5 آذرماه 1397 با موضوع «چیستی حکمرانی» با ارائۀ دکتر غلامرضا سلیمی،...

صفحه

مدرسه حکمرانی

49