مدرسه حکمرانی | Page 2 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

اولین نشست تخصصی مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با عنوان «مدارس حکمرانی دنیا» برگزار شد   مطابق برنامۀ نشست‌های مدرسه حکمرانی در سال 1397، روزهای دوشنبه هر دو هفته یکبار، یک نشست تخصصی برگزار می‌گردد. اولین نشست تخصصی این مدرسه، در تاریخ 21 آبان‌ماه 1397 با عنوان «مدارس حکمرانی دنیا» با ارائۀ دکتر مهدی عبدالحمید...
دیدار رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و رئیس مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با رئیس مجلس شورای اسلامی   در روز سه‌شنبه (4 دی 1397) دیداری بین سردار سرتیپ پاسدار دکتر احمد وحیدی، رئیس دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و دکتر مهدی غضنفری، رئیس مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس...
    مراسم افتتاحیۀ «مدرسۀ حکمرانی شهید بهشتی»، در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.   بنا بر اهمیت و جایگاه آموزش حکمرانی در ارتقاء دانش و مهارت حكمرانان کشور برای کارآمدی نظام و ارتقاء بهره‌وری با حفظ منافع ملی و حقوق اساسی کشور، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقيقات راهبردي روز...

صفحه

مدرسه حکمرانی

49