اخبار

نقشِ فعال ایران در حل بحران افغانستان

نقشِ فعال ایران در حل بحران افغانستان

رئیسِ سابق ستاد افغانستان وزارت امور خارجه با بیان اینکه چالشِ ایجاد شده در افغانستان پس از انتخاباتِ ریاست جمهوری در این کشور ناشی از مداخله آمریکا بود، گفت: «دولت و مردم افغانستان به ایران اعتماد دارند و به همین دلیل در حلِ بحران اخیر، جمهوری اسلامی می‌تواند نقشِ سازنده ایفاء کند.»

ادامه مطلب
استخراج انرژی در مدیترانه و پیچیدگیِ حقوقی آن

استخراج انرژی در مدیترانه و پیچیدگیِ حقوقی آن

در موضوع منابع انرژی فسیلی در مدیترانه، مصر، رژیم صهیونیستی، یونان و قبرس، بلوکی در برابرِ بلوک ترکیه، لیبی و قسمت شمالی قبرس تشکیل داده‌اند. این وضعیت منطقه را به سمتِ اختلافات بیشتر امنیتی و نظامی سوق داده است. در این بین اگر سوریه، لبنان و غزه نیز وارد روند اکتشاف و استخراج میادین گازی شوند، معادلات بسیار پیچیده‌تر خواهد شد

ادامه مطلب