اخبار

پیامدهای سیاسی - اقتصادی کرونا بر رژیم‌صهیونیستی

پیامدهای سیاسی - اقتصادی کرونا بر رژیم‌صهیونیستی

عبدی، کارشناس مسائل رژیم صهیونیستی با بیان اینکه شرایطِ سیاسی رژیم صهیونیستی با شیوع کرونا پیچیده‌تر شده است، گفت: «به نظر می‌رسد این رژیم برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات و کم‌کاری‌هایش، در دوران پساکرونا طرحِ معامله قرن و همچنین الحاق کرانه باختری را مستمسک قرار دهد و از آن به عنوانِ اهرم فشار استفاده کند.»

ادامه مطلب