اخبار

دلایل افزایش هزینه‌های نظامی جهان و آینده آن

دلایل افزایش هزینه‌های نظامی جهان و آینده آن

به نظر می‌رسد که در سال‌های پیش رو هند و چین به روند خرید سلاح ادامه دهند، اما کشورهایی مانند ترکیه، عربستان و یا برخی کشورهای اروپایی که اقتصادشان به دلیل شیوع کرونا ضربه خورده است، مجبور هستند که با شرایطِ جدید مدارا کنند و نسبت به فشارهای آمریکا برایِ خرید تسلیحات در چند ماه آخرِ باقی‌مانده تا انتخابات ریاست جمهوری این کشور بی‌توجه باشند

ادامه مطلب
عادی‌سازی روابط سودان و رژیم صهیونیستی؛ نقش عربستان و امارات

عادی‌سازی روابط سودان و رژیم صهیونیستی؛ نقش عربستان و امارات

رئیس شورای حاکمیتیِ انتقالی سودان درحالی بر تداومِ عادی سازیِ روابط با رژیم صهیونیستی اصرار می‌ورزد که عربستان سعودی و امارات نیز نقشِ ویژه‌ای را در زمینه تحقق این عادی سازی ایفا می‌کنند

ادامه مطلب