برگزاری هشتمین جلسه کمیته علمی همایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

هشتمین جلسه کمیته علمی همایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در روز 19/7/1393 از ساعت 18:00 الی 20:00 در محل دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار گردید .
در این جلسه نمایندگان سازمان ها و دانشگاه های مشارکت کننده در همایش گزارشی از آخرین اقدامات خود ارائه نمودند، در ادامه جلسه گروه های ارزشیابی مقالات در پنج محور همایش تعیین گردیدند.
دبیر علمی همایش مطالبی در خصوص اهمیت موضوع و مفهوم شناسی استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران دربیانات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و لزوم دقت در فهم دقیق منویات معظم له ارائه نمودند.
در پایان جلسه استند، پوستر و بروشور همایش به مقدار نیاز در اختیار سازمان ها و دانشگاه های همکار قرار گرفت.

برگزاری هشتمین جلسه کمیته علمی همایش ملی استحکام ساخت درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی

حامیان همایش

49