سوالات متداول نخبگان | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

 

 سوالات مرتبط با بكارگيري نخبگان و استعدادهاي برتر

 

1.     مدت انجام پروژه جايگزين خدمت چند ماه است؟

1.1.  حداقل زمان انجام پروژه جايگزين خدمت 14 ماه و حداكثر 19 ماه بوده که با احتساب 2 ماه دوره آموزشي 21 ماه می باشد.

1.2.  درصورتیکه انجام طرح پژوهشی در کمتر از مدت ذکرشده به اتمام برسد، سازمان های بکارگیرنده می توانند از همکاری نخبگان در راستای پروژه تحقیقاتی خود استفاده نمایند.

 

2.     چگونه بايد براي انجام دوره آموزشي مخصوص نخبگان اقدام كرد؟ زمان اعزام آن چه موقع است؟ يگان آموزش دهنده كجاست ؟

2.1.  براي ثبت نام، 2 ماه قبل از شروع دوره بايد در مركز نخبگان نام نويسي كرد. محل يگان آموزش دهنده براي يكم دي ماه، پادگان شهداي وظيفه نزاجا (01)، و محل يگان آموزش دهنده براي يكم تير ماه، پادگان شهيد مدرس كرج سپاه می باشد.

3.     اگر در زمان انجام خدمت سربازي يا دوران آموزشي، نخبگي احراز شود چه بايد كرد؟

3.1.  در هر دو صورت با توجه به نوبت دهي مركز نخبگان، به اين مركز مراجعه كرده، نامه رهاسازي از يگان خدمتي توسط مركز نخبگان صادر مي شود.

 

4.     مراحل معرفي براي انجام پروژه جايگزين خدمت چگونه است؟

4.1.  پس از احراز نخبگي توسط سامانه ثريا، با توجه به نوبت دهي مركز نخبگان، به اين مركز مراجعه كرده و با همراه داشتن مدارك اوليه تشكيل پرونده ( مدارك مورد نياز جهت معرفي)، به سازمان مشخص شده توسط مركز نخبگان معرفي می شوید.

 

5.     چگونه مي­توان محل انجام پروژه جايگزين خدمت را تغيير داد؟

5.1.  تغيير محل انجام پروژه جايگزين خدمت به هيچ عنوان امكان­پذير نيست. تنها در صورت عدم نياز سازمان معرفي شده به تخصص شخص و نامه كتبي عدم نياز آن سازمان و بررسي نامه توسط مركز نخبگان در صورت صلاح ديد به سازمان ديگري معرفي صورت مي­گيرد.

 

6.     پس از معرفي طي چه مدت مي­توان به سازمان معرفي شده مراجعه كرد؟

6.1.  پس از معرفي مرکز نخبگان، شخص بايد ظرف دو هفته خود را به سازمان بکارگیرنده معرفي كند.

 

7.     مراحل شروع به كار از طرف مركز نخبگان به  چه صورت است؟

7.1.  نامه تاييده پروپوزال به همراه خود پروپوزال بايد توسط سازمان بکارگیرنده به مركز نخبگان ارسال شود. پروپوزال مورد بررسي قرار گرفته و در صورت نياز به اصلاح، موارد مورد نظر همراه نامه شروع به كار به سازمان به كارگيرنده ارسال مي­شود. لازم به ذكر است موارد اصلاحي بايد در اولين گزارش پيشرفت کار لحاظ شود.

 

8.     مدت 14 ماه پروژه جايگزين خدمت از چه زماني محاسبه مي­شود؟

8.1.  پس از معرفي شخص به سازمان مربوطه براي انجام پروژه تحقيقاتي، شخص بايد براي تصويب پروپوزال خود اقدام ­كند. پس از تصويب پروپوزال، سازمان بكارگيرنده نامه­ي "تاييديه پروپوزال" به همراه خود پروپوزال را به مركز نخبگان ارسال مي­كند. تاريخ نامه­ي تاييده پروپوزال توسط مركز نخبگان ملاك شروع 14 ماه پروژه جايگزين خدمت است.

 

9.     پس از مراجعه به سازمان معرفي شده طي چه مدت مي­توان پروپوزال خود را تصويب نمود؟

9.1.  اين مدت بستگي به سازمان مربوطه و توانايي شخص در تهيه و تصويب پروپوزال دارد. اگر زمان تصويب پروپوزال به طول انجاميد، شخص بايد مركز را درباره­ي علت تاخير در جريان بگذارد تا وضعيت وي توسط مركز نخبگان مورد بررسي قرار­گيرد.  حداکثر مدت زمان تصویب پروپوزال 2 ماه می باشد.

 

10.           ميزان حقوق و بيمه در مدت انجام پروژه جايگزين خدمت چگونه است؟

10.1.                   سازمان بكار گيرنده موظف است پس از مجوز شروع به كار ارسال شده توسط مركز نخبگان، جهت برقراري حقوق و بيمه شخص اقدام كند.

10.2.                   حقوق و بيمه بايد تا انتهاي مدت زمان انجام پروژه يعني حداكثر 19 ماه برقرار باشد.

 

11.           آيا حضور مداوم جهت انجام پروژه جايگزين خدمت الزامي است؟

11.1.                   حضور شخص در سازمان های بکارگیرنده بصورت تمام وقت و الزامی است اما ميزان حضور شخص با توجه به نياز سازمان معرفي شده و توسط خود سازمان تعيين مي­گردد.

11.2.                   در صورت نياز سازمان براي حضور تمام وقت نخبگان، بايد شرايط مورد نياز براي خوراك ، پوشاك و مسكن فرد توسط سازمان بکارگیرنده فراهم شود.

 

12.           از چه زماني حقوق و بيمه بر قرار مي شود؟

12.1.                   پس از رسيدن نامه شروع به كار به سازمان بكارگيرنده، آن سازمان بايد براي برقراري حقوق و بيمه اقدام كند.

 

13.           چگونه نامه تاييديه پروپوزال به مركز نخبگان تحويل داده شود؟

13.1.                   نامه تاييديه پروپوزال بايد به همراه خود پروپوزال توسط سازمان بکارگیرنده به مركز نخبگان تحويل داده شود.

 

14.           چگونه گزارش پيشرفت به مركز نخبگان تحويل داده شود؟

14.1.                   گزارش پيشرفت پروژه ابتدا بايد به سازمان بكارگيرنده تحويل داده شود، سپس سازمان بكارگيرنده نامه تاييده گزارش پيشرفت را به مركز نخبگان ارسال مي­كند. ( ارسال این گزارش الزامی بوده و در صورت عدم ارسال آن این مرکز از ارائه هر گونه خدمات به نخبگان معذور است ) .

 

15.           چه تعداد گزارش پيشرفت بايد تحويل داده شود؟

15.1.                   حداقل سه گزارش پيشرفت بايد به مركز نخبگان تحويل داده شود.

 

16.          نحوه گرفتن گواهي اشتغال به خدمت چگونه است؟

16.1.                   براي ارائه هر گونه گواهي اشتغال به خدمت، مجوز شروع بكار از طرف مركز نخبگان الزامي است. لازم به ذكر است بعد از گزارش پيشرفت اول مي­توان گواهي اشتغال به خدمت براي آزاد سازي مدرك تحصيلي صادر كرد.

 

17.          نحوه گرفتن مجوز خروح از كشور چگونه است؟

17.1.                براي گرفتن مجوز خروج از كشور، نامه از سازمان بكارگيرنده با ذكر تاريخ رفت و برگشت، كشور و علت سفر الزامي است.با ارائه اين نامه به مركز نخبگان مجوز خروج از كشور بررسی مي شود.

 

18.           آيا مي­توان زودتر از چهارده ماه پروژه خود را تحويل داد؟

18.1.                   خير. در اين صورت به ميزان ماه هاي باقي مانده پروژه جديد تعريف شده و شخص موظف است آن را انجام داده تا مجموع چهارده ماه كامل شود.

 

19.چه اقداماتي براي پايان كار لازم است؟

19.1.                   پس از دفاع پروژه در سازمان بكارگيرنده، نامه اتمام پروژه از طرف سازمان بكارگيرنده صادر مي­شود. اين نامه به همراه كتاب گالينكور شده و سي دي، با فرمت مشخص شده، بايد به مركز نخبگان تحويل داده شود. بعلاوه مدارك صدور كارت نيز بايد براي تكميل پرونده توسط خود شخص به مركز نخبگان تحويل داده شود.

 

20.در چه صورت مي­توان پروژه كسري خدمت را به عنوان پروژه جايگزين خدمت تحويل داد؟

20.1.                   در صورتي كه پس از گذراندن مراحل پروژه كسر خدمت، نخبگي شخص احراز شود و ميزان كسر خدمت وي چهارده ماه يا بيشتر باشد، مي­توان اين كار را انجام داد. بدين منظور بايد نامه كسر خدمت به همراه كتاب گالينكور شده و سي دي، با فرمت مشخص شده، به مركز نخبگان تحويل داده شود. بعلاوه مدارك صدور كارت نيز بايد براي تكميل پرونده توسط خود شخص به مركز نخبگان تحويل داده شود.

 

21.نحوه گرفتن نامه پايان كار به چه صورت است؟

21.1.                   پس از تحويل كليه مدارك ذكر شده براي پايان كار، شخص مي­تواند يك نامه، براي ارائه به سازمان مشخص دريافت كند.

 

22.           موارد الزامي براي پاسخ گويي به ايميل چيست؟

22.1.                   نام و نام خانوادگي

22.2.                   كد ملي

22.3.                   شماره پرونده (در صورت نداشتن يا فراموشي تاريخ نامه بنياد نخبگان)

22.4.                    درخواست(حداكثر 2خط)

 

 

23.           زماني كه دفترچه اعزام به خدمت را پست كرده و هنوز جواب نامه بنياد ملي نخبگان مشخص نشده است چه بايد كرد؟

23.1.                   در صورت عدم جواب بنياد ملي و پايان فرجه معافيت بايد به صورت عادي براي اعزام به خدمت اقدام نماييد. به محض دريافت جواب به مركز نخبگان اطلاع داده و براي رها سازي از يگان خدمتي اقدام نماييد.

 

24.           در صورت داشتن سابقه خدمت قبلي يا گذراندن دوره آموزشي به صورت عادي براي تكميل پروند چه اقداماتي لازم است؟

24.1.                   اگر سابقه خدمت قبلي داريد. بايد از مركز نخبگان نامه "درخواست سوابق خدمتي" دريافت كرده و كليه سوابق خدمتي خود (آموزشي و يگان خدمتي) را به مركز نخبگان تحويل دهيد.

24.2.                   مدرك دوره 45 روزه تكميلي بسيج اگر تا انتهاي سال 1395 باشد به جاي مدرك آموزشي مورد قبول است.

 

25.  آيا كسر خدمت بسيج يا جبهه پدر در مدتچهارده ماه پروژه اعمال مي شود؟

25.1.                   خير. هيچ گونه كسري خدمت در چهارده ماه لحاظ نمي شود.

 

26.           آيا در حين خدمت مي توان براي ادامه تحصيل اقدام كرد؟

26.1.                    در صورت ثبت نام براي ادامه تحصيل بايد از طرح جايگزين خدمت انصراف دهيد. بنا بر توافق بين بنياد ملي نخبگان، وزارت علوم و سازمان وظيفه عمومی، نخبگان براي ادامه تحصيل بايد نامه پايان كار خود را تحويل مركز نخبگان داده باشند.

26.2.                    تحصيل در دوره پست دكتري و فلوشيپ در داخل کشور حين خدمت بلامانع است.

 

27.   آيا پس از تحويل مدارك پايان كارمي توان براي ادامه تحصيل اقدام كرد؟

27.1.                   بله. بنا بر توافق بين بنياد ملي نخبگان، وزارت علوم و سازمان نظام وظيفه، نخبگان براي ادامه تحصيل بايد نامه پايان كار و مدارك صدور كارت خود را تحويل مركز نخبگان داده باشند.

 

28.           براي تحويل مدرك تحصيلي آيا مي توان گواهي اشتغال به خدمت را تحويل داد؟

28.1.                   خير. بايد آخرين مدرك تحصيلي كه فارغ التحصيلي شما در آن ذكر شده است را تحويل دهيد.

28.2.                   گواهي موقت پايان تحصيل يا نامه اي كه دانشگاه به سازمان وظيفه عمومي ارسال ميكند مبني بر پايان تحصيل و معرفي به خدمت سربازي.

 

29.           آيا براي معرفي مجدد مدارك لازم است؟

29.1.                لازم به ذكر است جهت معرفي مجدد، تمامي مدارك اوليه معرفي را مجددا به همان تعداد همراه داشته باشيد.

 

30.           براي اطمينان از رسيدن نامه به مركز نخبگان براي هر گونه اقدام بعدي چه بايد كرد؟

30.1.                   بايد شماره و تاريخ دقيق ارسال نامه را یک هفته بعد از ارسال سازمان دريافت كرده و به مركز نخبگان اطلاع دهيد.

 

31.           پس از بازگشت از خارج از كشور چه بايد كرد؟

31.1.                   پس از بازگشت از خارج كشور بايد نامه لغو تعهد خود را که از سازمان وظیفه عمومی دریافت کرده اید به مركز نخبگان تحويل دهيد. لازم به ذكر است نامه ذكر شده براي صدور كارت الزامي است.

 

32.           مدت زمان پاسخ گويي به نامه معرفي چقدر است؟

32.1.                   مدت زمان پاسخ گويي سازمان بکارگیرنده به نامه معرفي ارسالی از مرکز نخبگان، حداكثر دو ماه مي باشد.

 

سوالات متداول نخبگان

49