ارسال درخواست نخبگان | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

خواهشمند است جهت پيگيري موضوعات ذيل ايميل هاي خود را با به كار گيري كليد واژه هاي تعريف شده در عنوان ايميل (subject) و با توجه به تفكيك موضوعات، به دو ايميل زير ارسال نماييد.

 

بديهي است رعايت كليد واژه ها در تسريع پاسخگويي به نيازهاي شما الزامي مي باشد.

 

*ارسال به موضوعات زير به آدرس samna1@sndu.ac.ir

 

1- تاييد پروپوزال، شروع بكار، بكارگيري، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "بكارگيري".

 

2- خروج از كشور، تمديد گذرنامه، فرصت مطالعاتي، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "گذرنامه".

 

3- گواهي اشتغال به خدمت براي استخدام، آزادسازي مدرك تحصيلي، گواهي نامه رانندگي، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "گواهي".

 

4- امور مربوط به برقراري حقوق و بيمه با عنوان: " حقوق" يا "بيمه".

 

 

 

**ارسال موضوعات زير به آدرس samna2@sndu.ac.ir

 

1- تشكيل پرونده، معرفي، درخواست راهنمايي، رهاسازي از خدمت، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "معرفي".

 

2- ثبت نام دوره آموزشي مخصوص نخبگان و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "آموزشي".

 

3- پايان كار، صدور كارت، نامه پايان كار، و تمامي امور مربوط به اين مرحله با عنوان: "پايان".

ارسال درخواست نخبگان

49