شما اینجا هستید

همايش ملی پیاده سازی و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

خبر ویژه :

 

در راستای ایجاد هم افزایی علمی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و با هماهنگی انجام شده

 

«کنگره ملی اقتصاد مقاومتی»

 

با دو محور نظری و راهبردی برگزار خواهد شد.

 

زمان :  ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه سال جاری

             مکان : سالن همایش های بین المللی صدا و سیما

 

 

 

 

دبیرخانه محور راهبردی : دانشگاه عالی دفاع ملی

تلفن :   ۲۲۹۷۰۳۴۶            نمابر : ۲۲۹۷۰۳۲۳

کد پستی :      ۱۹۵۸۵۴۴۵

آدرس سایت :  www.sndu.ac.ir/em

پست الکترونیک : em.‎@sndu.ac.ir

 

 

دبیرخانه محور نظری : دانشگاه شهید بهشتی

تلفن :   ۲- ۲۲۴۳۱۸۸۱        نمابر : ۲۲۴۳۱۸۷۹

کد پستی :   ۱۹۸۳۰۶۳۱۱۳

آدرس سایت :   www.eghtesademoghavemati.sbu.ir

پست الکترونیک : eghtesademoghavemati.‎@gmail.sbu.ac.ir

 

 

 

 

 

۴۹