فراخوان ارسال مقاله | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

شما اینجا هستید

(فراخوان ارسال مقاله)

 

دانشگاه عالی دفاع ملی، آمادگی دارد تا یافته های علمی صاحب نظران، اندیشمندان و پژوهشگران علاقه مند به حوزه های علوم دفاعی امنیت ملی مدیریت راهبردی را در سه فصلنامه معتبر و علمی پژوهشی ذیل :

 

1-    مطالعات دفاعی استراتژیک

2-    مطالعات بین رشته ای راهبردی

3-    امنیت ملی

 

که در حال حاضر در پایگاه استناد سازی علوم جهان اسلام (ISC) به آدرس www.isc.gov.ir نمایه سازی میگردند، منتشر نماید.

لذا از کلیه علاقه مندان دعوت به عمل می آید تا آثار علمی خود را با مد نظر قرار دادن اصول و روش تنظیم مقالات پژوهشی که در وبگاه دانشگاه عالی دفاع ملی به نشانی www.sndu.ac.ir نمایه گردیده برای چاپ و انتشار در فصلنامه های این دانشگاه با آدرس الکترونیکی faslnameh@sndu.ac.ir ارسال نمایند.

همچنین، کلیه اندیشمندان و فرهیختگان، می توانند به منظور کسب اطلاع بیشتر از چگونگی ارسال مقالات خود به وب گاه دانشگاه www.sndu.ac.ir مراجعه فرمایند.

 

دانلود :

 

        راهنمای تدوین مقاله علمی - پژوهشی

 

فراخوان ارسال مقاله

49