دستورالعمل آزمون ورودي دكتري تخصصي دانشگاه عالي دفاع ملي سال 96 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

دستورالعمل آزمون ورودي دكتري تخصصي دانشگاه عالي دفاع ملي سال 96

آگهی پذيرش دانشجو در دوره‌هاي دكتري Ph.D دانشگاه عالي دفاع ملي

 

سال تحصيلي ۹7-۱۳۹6

 

 

 

توجّه

 

قابل توجه داوطلبان شرکت در آزمون دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

 

آزمون دکتری در تاریخ پنج شنبه 7 اردیبهشت 96 راس ساعت 10 برگزار می گردد.

 

لازم است داوطلبین محترم 2 ساعت قبل از برگزاری آزمون در دانشگاه حضور داشته باشند.

 

 

 

 

 

دریافت فایل دستورالعمل جدید

 

دریافت فایل پیوست ۱

 

دریافت فایل پیوست ۲

 

دریافت فایل پیوست ۳

 

 

دریافت فایل پیوست ۴

 

 

 

تمدید زمان آزمون

 

بنا به تقاضای تعدادی از سازمان های لشکری و کشوری، زمان ثبت نام دوره دکتری این دانشگاه تا تاریخ 25 فروردین ماه 1396 تمدید گردید.

 


 

 

49