دستورالعمل آزمون ورودي دكتري تخصصي دانشگاه عالي دفاع ملي سال 96 | پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه عالی دفاع ملی

شما اینجا هستید

دستورالعمل آزمون ورودي دكتري تخصصي دانشگاه عالي دفاع ملي سال 96

آگهی پذيرش دانشجو در دوره‌هاي دكتري Ph.D دانشگاه عالي دفاع ملي

 

سال تحصيلي ۹7-۱۳۹6

 

 

 

دریافت فایل دستورالعمل جدید

 

دریافت فایل پیوست ۱

 

دریافت فایل پیوست ۲

 

دریافت فایل پیوست ۳

 

 

دریافت فایل پیوست ۴

 

 

 

تمدید زمان آزمون

 

بنا به تقاضای تعدادی از سازمان های لشکری و کشوری، زمان ثبت نام دوره دکتری این دانشگاه تا تاریخ 25 فروردین ماه 1396 تمدید گردید.

 


 

 

49