شمای سازمانی

۱) دانشگاه در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح ج. ا.ا بوده و تحت نظارت «هیئت امنا» اداره می ‏شود.
۲) رئیس هیئت امنا دانشگاه، ریاست ستاد کل نیروهای مسلح می ‏باشد.
۳) اعضا هیئت امنا، طبق اساسنامه مصوب، ترکیبی از مسئولان بلندپایه سازمان های لشکری و کشوری و قوای سه‏‬ گانه می‌باشند.
۴) دانشگاه دارای یک شورای عمومی است که تحت مسئولیت رئیس دانشگاه تشکیل شده و مؤظف به پیگیری و اجرای مصوبات هیئت امنا می ‏باشد.
۵) ساختار دانشگاه برای اجرای مأموریت مصوب و انجام مسئولیت‌ها و وظایف محوله به شکل زیر می ‏باشد:

 

کلید واژه ها: شمای سازمانی