اخبار

اخبار نشست‌های تخصصی

نشست هم‌اندیشی پیرامون نظریه‌پردازی در حوزه دفاع و امنیت و نقش دانشگاه‌های نیروهای‌ مسلح با حضور اساتید و مسئولین دانشگاه‌های نیروهای‌ مسلح در روز دوشنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۸ از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰ برگزار ‌گردید.

ادامه مطلب

اخبار کرسی‌های تخصصی

پیش اجلاسیه طرحنامه "رویکرد اسلامی به شهر، به سوی تدوین نظریه اسلامی شهر" ارائه شده توسط دکتر بهرام بیات با حضور ناقدان، داوران و نماینده هیات حمایت ار کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره و علاقه مندان در تاریخ ۲/۴/۱۳۹۸ در کمیته فرادستگاهی نظریه پردازی ، نقد و مناظره برگزار گردید.

ادامه مطلب