ماموریت دانشکده

تعداد بازدید:۵۷۳
ماموریت دانشکده

آموزش فرماندهان و مدیران برای تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریتی کلان کشور با رعایت مقررات تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه های زیر:

* مطالعه و بررسی عناصر قدرت ملی و تعاملات عناصر مذکور در دفاع همه جانبه.

* افزایش توان پژوهشی دانشجویان در حوزه های مختلف مدیریت راهبردی درسطح ملی.

* ارتقاء توانایی مدیریتی وتفکرراهبردی دانشجویان برای طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی در سطح کلان.

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۹