دوره های آموزشی

تعداد بازدید:۵۳

*دوره های تخصصی PHD شامل رشته های مدیریت راهبردی، مدیریت راهبردی دانش، مدیریت راهبردی فرهنگی، مدیریت آینده پژوهی و اقتصاد دفاع

*دوره یکساله مدیریت راهبردی (ویژه کارکنان ناجا)

*دوره یکساله مدیریت راهبردی (ویژه کارکنان ستاد کل)

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۹