تاریخچه دانشکده مدیریت راهبردی

تعداد بازدید:۷۴

دانشکده مدیریت راهبردی به عنوان یکی از دانشکده های تابع دانشگاه عالی دفاع ملی از سال ۱۳۸۱ وظیفه تعلیم و تربیت فرماندهان و مدیران سطوح راهبردی کشور در مقطع تحصیلات تکمیلی را برعهده داشته آنان را برای تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریتی کلان آماده می نماید.این دانشکده از بدو فعالیت تاکنون تعداد دانش آموخته در رشته های مختلف داشته که هم اکنون بسیاری از این دانش آموختگان در سطوح راهبردی در سازمانهای لشکری و کشوری مشغول به خدمت می باشند.

آخرین ویرایش۱۲ مرداد ۱۳۹۹