خبر ۱

عنوان خبر جدید

درآمدی بر اندیشه دفاعی- امنیتی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران(۱۹) اصول حاکم بر اندیشه دفاعی امام خمینی (ره) در جریان جنگ تحمیلی و دفاع مقدس(بعد از قطعنامه) (۳) دکتر عباسعلی فرزندی حضرت امام خمینی(ره) به دلیل دارا بودن پشتوانه اندیشه الهی – انسانی با در نظر داشتن سعادت و تعالی همه جانبه امت اسلامی و...

ادامه مطلب