اخبار علمی - آرشیو

محققان دانشگاه امیرکبیر سامانه حذف نویز صوتی از صدای خلبان را ارائه دادند
محققان دانشگاه امیرکبیر سامانه حذف نویز صوتی از صدای خلبان را ارائه دادند

محققان دانشگاه امیرکبیر سامانه حذف نویز صوتی از صدای خلبان را ارائه دادند

محققان دانشگاه امیرکبیر موفق به ساخت سامانه حذف نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر از صدای صحبت خلبان را ارائه دادند.

ادامه مطلب