دیدار معاون آموزش نیروی هوائی پاکستان (۱۳۹۷/۰۹/۱۸)