درباره ما

درباره ما

دانشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی بعنوان عالی‌ترین مرکز آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی در نیروهای مسلح، در نقش بی بدیل تولید کننده علم دارای سابقه طولانی در عرصه‌ی دانشگاهی و محیط پرنشاط پژوهش و تحقیق می‌باشد. لذا این دانشگاه مهد ایجاد تفکر و پرچم دار تبیین راهکارهای راهبردی در مسائل بسیار مهم مانند آینده پژوهی، امنیت ملی، دفاع ملی، مدیریت راهبردی و برخی زمینه‌های دیگر است.

مرکز انتشارات راهبردی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی کلیه فرایند انتشار از بررسی اولیه، ویراستاری علمی و ادبی، صفحه آرایی، فیپا و تا چاپ کتب را بصورت کامل انجام می‌دهد.

هر کتاب در ابتدا از نظر ارزش علمی و نو بودن دانش آن مورد بررسی قرار گرفته سپس در فرایند انتشار قرار داده می‌شود و برای هر یک از کتب فیپا اخذ و پس از تأیید کتابخانه ملی ایران موفق به اخذ مجوز چاپ و نشر براساس تیراژ در نظر گرفته شده می‌گردد.

پس از انتشار فیزیکی کتب، نشر دیجیتال آنها در فروشگاه‌های مجازی کتاب مانند طاقچه و کتابراه صورت می‌پذیرد. از مزایای نشر دیجیتال می‌توان به کاهش چشمگیر قیمت کتاب در نتیجه حذف کاغذ و همچین دسترس پذیری و سهولت استفاده از آن را نام برد.

جهت معرفی هر کتاب به شکل خلاصه، اینفوگرافی طراحی می‌شود و همچنین در راستای معرفی خلاصه کتب برای برخی از آنها موشن گرافی تولید می‌شود.

از سویی دیگر جهت تبلیغ کتب در سطح بین الملل، برخی از آنها به زبان‌های عربی و انگلیسی در قطع پالتویی و منتشر شده و اینفوگرافی و موشن گرافی به زبان‌های یاد شده تولید می‌شود.

 

کلید واژه ها: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی انتشارات داعا