کتاب‌ها

نمایش 1 تا 18 مورد از کل 494 مورد

الگوی راهبردی رسانه های فضای مجازی در پرتو گفتمان ولایت فقیه

الگوی راهبردی رسانه های فضای مجازی در پرتو گفتمان ولایت فقیه

ناشر : انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

کد کتاب : ۹۸۰۲۰۱۰۰۲۰

قیمت : ۷۵۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۳۹۹

زود به مقصد برس; ادراک آینده برای رقابت در اکنون

زود به مقصد برس; ادراک آینده برای رقابت در اکنون

ناشر : انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی

کد کتاب : ۹۸۱۱۰۰۰۱۱

قیمت : ۵۴۰٬۰۰۰ ریال

تاریخ انتشار : آذر ۱۳۹۸