اخبار

امارات؛ بازیگر سرگردان منطقه

امارات؛ بازیگر سرگردان منطقه جدید

یک استاد دانشگاه تهران با اشاره به برخی دوگانگی‌ها در سیاست خارجی امارات گفت: امارات می‌خواهد نقشی بزرگ‌تر از حدومرز ظرفیت و جغرافیای خود اعمال کند. این کشور می‌خواهد هم‌زمان خود را به محورهای مختلف وصل کند و در جبهه‌های بعضاً متضاد حضور داشته باشد تا بتواند وجود و وضع خود را مشروع جلوه دهد

ادامه مطلب
بازدارندگی راهبردی محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی

بازدارندگی راهبردی محور مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی جدید

مقامات رژیم صهیونیستی با توجه به محدودیت جغرافیاییِ اراضی اشغالی و ضریب آسیب‌پذیری این رژیم، تمایل چندانی برای ورود به یک جنگِ کلاسیک علیه لبنان و دیگر کشورهای محور مقاومت را ندارند، چراکه آن‌ها به‌خوبی می‌دانند هر اقدام نظامی از سوی این رژیم با واکنش دیر یا زود کشورهای محورِ مقاومت مواجه خواهد شد

ادامه مطلب