اخبار

تلاش ترکیه برای تداوم حضور در لیبی و چشم‌انداز مذاکرات با مصر
تلاش ترکیه برای تداوم حضور در لیبی و چشم‌انداز مذاکرات با مصر

تلاش ترکیه برای تداوم حضور در لیبی و چشم‌انداز مذاکرات با مصر جدید

احتمال اینکه در آیندۀ نزدیک شاهد آغاز مذاکرات و به نوعی بازتعریف همکاری بین مصر و ترکیه، دو بازیگر فعال در معادلات لیبی باشیم، وجود دارد

ادامه مطلب