سمت و سوی دوقطبی‌های فزاینده در آمریکا

۲۵ بهمن ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۴ کد : ۲۷۰۴ تحلیل راهبردی
تعداد بازدید:۷۱
سمت و سوی دوقطبی‌های فزاینده در آمریکا برخی از طرفداران ترامپ معتقد هستند هویت آمریکایی را باید حفظ کرد و آمریکا با تبار اروپایی‌اش تعریف می‌شود که شامل سفیدپوستان و افراد پروتستان مذهب هستند؛ اما مخالفان ترامپ معتقد هستند جامعۀ آمریکا یک جامعه چندنژادی و موزائیکی است و باید تمام اقوام در اجتماع و حکومت مشارکت داشته باشند
سمت و سوی دوقطبی‌های فزاینده در آمریکا

«امیرعلی ابوالفتح»، کارشناس مسائل آمریکا دربارۀ این مسئله که آیا آمریکا پس از انتخابات اخیر دچار دوقطبی شده است؟ گفت که در آمریکا با یک دو قطبی مواجه نیستیم، بلکه با تعداد زیادی دوقطبی مواجه هستیم.

ابوالفتح انواع دوقطبی‌های موجود در آمریکا را اینگونه تشریح کرد: «دو قطبی بین مردم و حاکمیت، دو قطبی بین نخبگان و عوام، دو قطبی بین محافظه‌کاران و لیبرال‌ها، دو قطبی بین دولت لیبرال و دولت‌های ایالتی، دو قطبی بین سفید و رنگین پوست، دو قطبی بین فقیر و غنی و دو قطبی بین گلوبالیست‌ها و میهن‌پرست‌ها؛ لذا در ایالات متحده آمریکا انواعی از دو قطبی‌ها مشاهده می‌شود که یک شبه هم ایجاد نشده‌اند و از گذشته نیز وجود داشته است.» وی در خصوص دو قطبی‌ها در مقطع فعلی گفت: «با روی کار آمدن دولت بایدن و کنار رفتن دونالد ترامپ تروریست شاهد هستیم که دو قطبی‌ها در آمریکا شدت گرفته است؛ اما این مسئله که این دو قطبی‌ها تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند، مشخص نیست، چرا که ویژگی و خصلت جوامع بشری ایجاد همین دو قطبی‌ها است.»

ابوالفتح با بیان اینکه می‌توان طرفداران دونالد ترامپ را به قطب‌های مختلف تقسیم کرد، گفت: «به عنوان مثال برخی از حامیان ترامپ از میان نخبگان و برخی از میان عوام هستند. برخی از میان قشر ثروتمند و برخی از میان فقرا هستند. همچنین ترامپ در میان هر دو قشر سفیدپوست و رنگین پوست طرفدارانی دارد.» وی با اشاره به اینکه نمی‌توان دو قطبی شکل گرفته فعلی در آمریکا را به دو قطبی حامیان و مخالفان ترامپ تقسیم کرد، ادامه داد: «تقلیل دادن بحث شکاف‌های اجتماعی به مسائل روزمرۀ سیاست خیلی کمک‌کننده نیست.»

کارشناس مسائل آمریکا در ادامه گفت: «بین طرفداران ترامپ گروه‌هایی هستند که به لحاظ اقتصادی معتقد هستند باید مالیات کاهش پیدا کند، کارآفرینان فعالیت‌شان را افزایش دهند و در پی آن اشتغال بیشتر شود. بنابراین گروه‌هایی وجود دارند که حامی کاهش مالیات ثروتمندان هستند. در این بین برخی نهادها‌، چهره‌ها و اندیشکده‌ها طرفدار این دیدگاه هستند و در مقابل طرف دیگر معتقد است باید مالیات ثروتمندان را افزایش داد و این پول را در بین اقشار کم درآمد توزیع کرد تا عدالت اجتماعی تکمیل شود. به اعتقاد این گروه این امر باعث می‌شود کارگر درآمد و خرید بیشتری داشته باشد و بیکاری کاهش پیدا کند.» ابوالفتح با اشاره به این دو گروه فکری در آمریکا افزود: «حامیان افزایش مالیات از ثروتمندان اغلب در کنار برنی سندرز هستند.»

این کارشناس در ادامه گفت: «در بحث هویتی نیز برخی از طرفداران ترامپ معتقد هستند هویت آمریکایی را باید حفظ کرد و آمریکا با تبار اروپایی‌اش تعریف می‌شود که شامل سفیدپوستان و افراد پروتستان مذهب هستند، اما مخالفان ترامپ معتقد هستند جامعۀ آمریکا یک جامعه چندنژادی و موزائیکی است و باید تمام اقوام در اجتماع و حکومت مشارکت داشته باشند. به عقیدۀ این عده، قدرت آمریکا برگرفته از تنوع نژادی آن است و اگر جلوی این تنوع نژادی گرفته شود، در نهایت باعث زوال آمریکا خواهد شد.»

ابوالفتح با اشاره به اینکه در مواضع سیاست خارجی و امنیتی نیز ترامپ حامیان و مخالفانی دارد، گفت: «برخی از طرفداران ترامپ معتقد هستند که دولت حق نقض حریم خصوصی شهروندان را ندارد و اقدامات جاسوسی که بعد از ۱۱ سپتامبر دنبال می‌شود، باید کنار گذاشته شود. برای این عده آزادی بیش از امنیت اولویت دارد، اما گروه دیگر بر این اعتقاد هستند که در دوران پسا ۱۱ سپتامبر الزامات امنیتی ایجاب می‌کند که دولت آزادی‌های اجتماعی را تا حدودی کاهش دهد و وارد حریم خصوصی افراد شود تا بتواند امنیت جامعه را تامین کند.»

این کارشناس با بیان اینکه آمریکا شکل گرفته از این گروه‌های مختلف با دیدگاه‌های متضاد است، تأکید کرد: «هر کدام از این گروه‌ها نیز بدنۀ اجتماعی، اندیشکده‌ها، نهادها و شخصیت‌های مهمی را شامل می‌شوند.» در نهایت ابوالفتح در پاسخ به اینکه رویدادهای اخیر پس از انتخابات در آمریکا به قدرت نرم این کشور چه خدشه‌ای وارد می‌کند؟ گفت: «به طور مشخص اتفاقات اخیر پس از انتخابات، الگو بودن نظام سیاسی آمریکا را مورد خدشه قرار داد.»

منبع تحلیل: شورای راهبردی روابط خارجی

توضیح: «گزارشات و تحلیل‌های راهبردی ارائه شده از منابع معتبر داخلی و خارجی صرفاً برای آشنایی و تنویر افکار نخبگان و مدیران راهبردی کشور با تحلیل‌های راهبردی روزآمد بوده و لزوماً منطبق با دیدگاه‌ها و نظرات دانشگاه عالی دفاع ملی نمی‌باشد.»

کلید واژه ها: امیرعلی ابوالفتح کارشناس مسائل آمریکا حاکمیت دوقطبی نخبگان و عوام


نظر شما :