مطالب مرتبط با کلید واژه

عضویت اتحادیه


سیاست چماق و هویج اتحادیه اروپا در قبال ترکیه
سیاست چماق و هویج اتحادیه اروپا در قبال ترکیه

سیاست چماق و هویج اتحادیه اروپا در قبال ترکیه

پارلمان اروپا اخیراً گزارش اتحادیه اروپا را تصویب کرد که در آن به شدت از وضعیت حقوق بشر در ترکیه انتقاد و درخواست شده مذاکرات عضویت کامل ترکیه در این اتحادیه متوقف شود. این گزارش و پیش‌نویس قطعنامه مربوطه که «ناچو سانچز آمور»، نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا تهیه کرده و ماهیت توصیه‌ای دارد، با ۴۸۰ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۱۵۰ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان پارلمان اروپا رسید

ادامه مطلب