مطالب مرتبط با کلید واژه

کرونا


شگفت‌آورترین نکته از نخستین مناظره
شگفت‌آورترین نکته از نخستین مناظره

شگفت‌آورترین نکته از نخستین مناظره

شگفت‌آورترین نکته در اولین مناظرۀ رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری که اتفاقاً با موضوع اقتصادی بود؛ این است که دربارۀ مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر اقتصاد یعنی پاندمی کرونا هیچ نکته‌ای گفته نشد

ادامه مطلب