مطالب مرتبط با کلید واژه

آمریکا رژیم صهیونیستی


سیاست دوگانه امارات در قبال ایران
سیاست دوگانه امارات در قبال ایران

سیاست دوگانه امارات در قبال ایران

با توجه به تلاش‌های اخیر امارات برای حفظ روابط با واشنگتن و گسترش همزمان مناسبات با تهران و تل‌آویو؛ امارات تلاش دارد از ابزار رابطه با ایران در راستای منافعش با رژیم صهیونیستی و آمریکا و از ابزار روابط با تل‌آویو و واشنگتن در مقابل ایران استفاده نماید تا به نوعی بتواند همۀ طرف‌ها را حفظ کند

ادامه مطلب
تحقیق بین‌‎المللی درباره نقض حقوق بشر در جنگ غزه؛ ضربۀ سیاسی به رژیم صهیونیستی
تحقیق بین‌‎المللی درباره نقض حقوق بشر در جنگ غزه؛ ضربۀ سیاسی به رژیم صهیونیستی

تحقیق بین‌‎المللی درباره نقض حقوق بشر در جنگ غزه؛ ضربۀ سیاسی به رژیم صهیونیستی

کشورهای حامی فلسطین باید بر چینش درست اعضای کمیتۀ تهیه گزارش از غزه توجه داشته باشند و با پرداختن به آن افکار عمومی مردم دنیا را نسبت به انتخاب اعضای آن حساس کنند تا اهداف رژیم صهیونیستی در ارائۀ گزارشی خنثی محقق نشود

ادامه مطلب