مطالب مرتبط با کلید واژه

نشان و شعار دانشگاه


نشان و شعار دانشگاه

الف – نشان دانشگاه: نشان دانشگاه ( Emblem ) یک نشان به شکل دایره است که در زیر نمایش داده شده است: نشان دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی   ب - تشریح اجزای نشان دانشگاه: در مرکز نشان، نمادی از ...