مطالب مرتبط با کلید واژه " دیاب "


بازیگران پشت‌ پرده استعفای مصطفی ادیب

بازیگران پشت‌ پرده استعفای مصطفی ادیب

اکنون محتمل‌ترین سناریویِ پیش‌‌رو در لبنان این است که اجازه داده نشود نخست‌وزیر پیشنهادیِ میشل عون بدون جلب رضایت سعد حریری، فؤاد سنیوره و سمیر جعجع کابینه تشکیل دهد و سرانجام با طولانی شدن خلأ سیاسی، رئیس‌جمهور لبنان ناچار شود تا بار دیگر سعد حریری را مأمور تشکیل کابینه کند.

ادامه مطلب