راهکار های زمینه ساز امنیت فردی و اجتماعی ( با تکیه بر آموزه های دینی)

مکتب و اندیشه دانا
۲۱ مهر ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۰ کد : ۱۷۵۸ اخبار کتاب مکتب و اندیشه دانا مراکز دانشگاه
تعداد بازدید:۷۶۰
کتاب مبانی معرفت شناسی امنیت و دفاع به قلم اسماعیل منصوری لاریجانی به نگارش درآمد و توسط دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.
راهکار های زمینه ساز امنیت فردی و اجتماعی ( با تکیه بر آموزه های دینی)

کتاب حاضر، حاصل تلاش علمی نویسنده بوده و در پنج فصل تدوین شده است. در این فصول به کلیات و مفهوم شناسی، مبانی هستی شناسی در حوزه دفاع و امنیت، انسان شناسی، جامعه شناسی امنیت و دفاع و در نهایت به راه کارهای زمینه ساز امنیت فردی و اجتماعی با تکیه بر آموزه‌های دینی پرداخته شده است. این کتاب مقدمه‌ای بر کتاب نظریه تحلیلی نظام جهانی مهدویت است.

همواره در طول تاریخ، بحث امنیت و دفاع برای کشورهای بزرگ و کوچک مطرح بوده است، اما در این روزگار به دلیل مسابقات تسلیحاتی و ذخایر سلاح‌های استراتژیک، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مخصوصاً برای کشورهای مستقلی چون جمهوری اسلامی ایران که هشت سال جنگ تحمیلی را نیز تجربه کرده است.

موضوع امنیت و دفاع از هر جهت مهم و ضروری است. اما قبل از بیان راهبردها و رویکردها در نظام امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی، شناخت مبانی و اصول آن براساس آموزه‌ها و تعالیم مکتب جهان شمول اسلام بسیار ضروری می‌نماید. تدوین دکترین کامل، بدون توجه به مبانی معرفتی امنیت و دفاع ممکن نخواهد بود.

بخشی از متن کتاب

یکی از مؤلفه‌های اصلی تمدن بشری، امنیت است. تمدن سازی ملازم است با تولید در عرصه‌های علم و فرهنگ، سیاست و قدرت و اقتصاد و ثروت. و تحقق اینها بدون امنیت میسر نیست و تولید امنیت بدون دانش امنیتی نیز امکان ناپذیر است. جامعه‌ای که از این نعمت بزرگ برخوردار نباشد، به یقین نمی‌توان آن را جامعه متمدن نامید.

کارکنان نیروهای مسلح باید با ایمان و اعتقاد راسخ و علاقه در حفظ اسلام، ولایت فقیه، انقلاب و دست آورده‌ای آن، نظام جمهوری اسلامی، استقلال و تمامیت ارضی کشور اسلامی ایران، دفاع از مسلمین و مستضعفین غیر معارض کوشا باشند و در اجرای فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا، فرماندهان، رؤسا و مدیران و نیز تعهدات سربازی خود با ایثار و جانبازی، وفاداری کند.

نظام سلطه به رهبری شیطان بزرگ، مهم‌ترین تهدید برای امنیت جهانی است. راه حل این تهدید نیز آگاهی یافتن مستضعفان جهان، گسترش اسلام ناب محمدی در میان مسلمانان، اتحاد مسلمانان و مبارزه با ظلم نظام سلطه است. به هر حال بیداری نقطه آغاز در مبارزه با تهدیدها، در تمامی سطوح و ساحت‌ها است و پس از آن گام‌های دیگر وجود دارد تا برسد به توحید که قرین امنیت واقعی است. بدین ترتیب، باید موضوع امنیت در کشور و راه‌های تأمین آن جدی گرفته شود. مخصوصاً امنیت که رابطه تنگاتنگی با دفاع دارد. و زمانی دفاع، همه جانبه و مطمئن خواهد بود که مبتنی بر امنیتی پایدار و قوی باشد.

منبع اصلی تأمین امنیت، ابزارها و ادوات نظامی نیستند، اگرچه در جای خود مهم و مؤثر هستند. بلکه منبع اصلی امنیت، بندگی خالصانه پروردگار است. و هر اندازه، مراتب بندگی و دلدادگی به خداوند متعال بیشتر شود، تراوش ایمان به عنوان بستر اصلی امنیت و دفاع بیشتر خواهد بود.

از نگاه وجود شناسی، همه‌ی عالم و موجودات و اعیان ممکنات، مخلوق خداوند متعال هستند به گونه‌ای که قوام و دوام همه‌ی اشیا به ظهور و تجلیات حق تعالی در آنها استوار است. همه عالم و آثار آفرینش که جلوه خدا دیدن و خدا را حقیقت هستی دانستن است، با معرفت شهودی و عرفانی حاصل می‌شود. حال کسی که به چنین معرفتی دست می‌یابد، باید جهت انتقال به دیگران آن را در قالب الفاظ و مفاهیم در آورد که به اصطلاح آن را عرفان نظری گویند. در واقع، عرفان نظری در حد فلسفه است که فقط عقل به واسطه‌ی آن اقناع می‌شود. موضوع عرفان نظری، خدا و صفات و افعال اوست.

کتاب مبانی معرفت شناسی امنیت و دفاع به قلم اسماعیل منصوری لاریجانی به نگارش درآمد و توسط دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.

کلید واژه ها: مبانی معرفت شناسی امنیت و دفاع انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی انتشارات داعا دکتر منصوری لاریجانی مکتب و اندیشه دانا


( ۱ )

نظر شما :