اخبار

معرفی  کتاب کاربست نوآوری اجتماعی جهت نیل به مرجعیت علمی

معرفی  کتاب کاربست نوآوری اجتماعی جهت نیل به مرجعیت علمی

کتاب کاربست نوآوری اجتماعی جهت نیل به مرجعیت علمی به قلم محمدمهدی نژاد نوری، علی اصغر سعدآبادی در معاونت پژوهش دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی به نگارش درآمد و توسط انتشارات این دانشگاه به چاپ رسید.

ادامه مطلب

معرفی کتاب اصول جنگ

کتاب اصول جنگ، جلددوم (درآمدی نو بر اصول و قواعد اساسی جنگ)، نوشته ذوالفقار صادقی، از سری کتب (پژوهشکده دکترین)، از انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.

ادامه مطلب

معرفی کتاب استراتژی مدیریت و توسعه سازمان الکترونیک

کتاب استراتژی مدیریت و توسعه سازمان الکترونیک، نوشته آیدین ضیاپور، محمدرضا خسروی، آراز ساعی ارسی، از سری کتب (پژوهشکده آماد و فناوری دفاعی و پدافند غیر عامل) و توسط انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی منتشر شد.

ادامه مطلب

بررسی سامانه های پیش نگر

کتاب سامانه های پیش نگر: طراحی رویکردی جدید برای مواجهه با شگفتی سازها به قلم علی ذاکری به نگارش درآمد و توسط دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.

ادامه مطلب
نگاهی به چالش های امنیتی جدید

نگاهی به چالش های امنیتی جدید

کتاب چالش های امنیتی جدید هوشمندی منابع آشکار در قرن ۲۱ به قلم کریستوفرهابز، متیو موران و دنیل سلیس بوری به رشته تحریر درآمد و توسط بهنام سرخیل ترجمه و در انتشارات دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی منتشر شد.

ادامه مطلب